Ska du öppna obemannad butik? Här är fem områden att ha koll på
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Ska du öppna en obemannad butik? Här är fem områden att ha koll på

Ska du öppna en obemannad butik? Här är fem områden att ha koll på

Publicerat av: Redaktionen

De obemannade butikerna blir fler och fler och fördelarna är många.

Men innan du öppnar portarna till din nya butik finns det en del säkerhetsutmaningar att tänka på.

Obemannade butiker har många fördelar. Du minimerar dina personalkostnader vilket kan resultera i konkurrenskraftigare priser och högre vinst. Men med frånvaron av personal uppstår säkerhetsutmaningar. Erik Lindgren, chef för SafeTeams affärsområde Retail- & Rikskunder, berättar vad som är viktigt att tänka på när det gäller obemannade butiker.

1. Geografisk placering

Det första att fundera över är var butiken ligger någonstans. Vanligtvis finns det en större hotbild i större städer och samhällen än på landsbygden. Större städer och samhällen har ofta mer problem med inbrott och skadegörelse.

– På landsbygden och i mindre samhällen är det i regel säkrare att öppna en obemannad butik. Där kan andra näringsidkare och grannar hjälpas åt att titta till butiken, säger Erik Lindgren.

I storstäder ser hotbilden annorlunda ut, säger Erik Lindgren och fortsätter:

– Mitt i en storstad, exempelvis Stockholm, är det svårt att driva en obemannad butik på samma sätt som i ett mindre samhälle. Regelbunden väktarbevakning kan krävas men också slussfunktioner som gör det krångligare att komma in i butiken.

Även sättet hur man tillhandahåller och presenterar varor påverkas. Vilket i sin tur påverkar köpupplevelsen.

– I vissa fall kan man behöva låsa in varorna och då får man ha någon form av varuautomat istället. Det blir en kompromiss när det kommer till köpupplevelsen, men å andra sidan kanske bättre förutsättningar till mycket kundbesök, säger Erik Lindgren.

2. Lagersaldo och butiksstorlek

En annan sak att fundera på är hur stort lagersaldot ska vara – alltså hur stora produktvolymer som ska finnas ute i butiken. Välfyllda hyllor gör att man slipper fylla på lika ofta, men svinnet kan bli stort vid ett inbrott eller skadegörelse. Mer varor kan också locka fler att försöka stjäla, vilket ökar behovet av mer säkerhetsarbete.

– Med ett stort lagersaldo kommer också en stor butiksyta med många hyllor och hyllgångar. Och desto fler hyllor och gångar, desto komplexare blir säkerhetskraven. Det behövs fler kameror, fler larmpunkter och fler triggers för olika händelser. Man vill ju ha kontroll på varenda hörn, skrymsle och vrå, säger Erik Lindgren.

Idag finns kameror som med hjälp av videoanalys kan upptäcka om något händer och på så sätt kalla på larmoperatörens uppmärksamhet. Men det innebär inte att man kan luta sig tillbaka enligt Erik Lindgren:

– Videoanalys är ett fantastiskt verktyg men om du har en stor butikslokal med mycket hyllgångar gäller det att tänka till. En larmoperatör som sitter någon helt annanstans och inte har lokalkännedom behöver bra underlag med ritningar och utbildning för att kunna förstå och skapa sig en helhetsbild över vad som sker och var.

3. Inpassering

För att komma in i en obemannad butik måste kunden på något sätt identifiera sig. Det finns två vanliga sätt att göra det på, men bägge lösningarna bygger på att kunden har en smarttelefon.

– En variant är att identifiera sig med hjälp av bank-id och en positioneringsfunktion som visar att du är utanför butiken. En annan lösning är att man med hjälp av en QR-kod blippar sig in via en skärm som finns vid entrén till butiken, berättar Erik Lindgren.

Ett potentiellt problem kan vara om någon försöker ta rygg på en person som har legitimt tillträde. Men för detta har SafeTeam en lösning.

– Vi kallar det för insmitningslarm. Ett larm går om någon tar rygg på någon annan. Vad som sedan ska hända går att variera. En variant är att det spelas upp ett meddelande i högtalarsystemet om felaktig inpassering. Händelsen kan också gå till en larmcentral eller till den enskilda handlaren som får ett larm i sin telefon om vad som hänt, säger Erik Lindgren.

4. Nödlarm

När det kommer till säkerhetsutrustning är grunderna till stor del likt en vanlig bemannad butik i form av inbrottslarm, brandvarning och kamerabevakning. Men det gäller att även skapa trygghet och en känsla av närvaro när det inte finns någon personal. En lösning på det är att installera ett nödlarm.

– Det kan uppstå situationer som gör att man vill påkalla hjälp. Det kan exempelvis handla om bråk i butiken mellan kunder, eller att det står ett gäng utanför butiken som gör att man inte vill gå ut. Då kan man som kund trycka på nödknappar som är utplacerade i butiken, berättar Erik Lindgren.

En larmhändelse skickas då till SOS Alarm. Larmoperatörerna kan i realtid med hjälp av kamerorna i butiken se vad som händer och kommunicera med kunden i butiken. De kan också skicka väktare eller polis till butiken.

För att ta sig in i butiken krävs i regel en mobiltelefon som man också kan använda för att påkalla hjälp. Men Erik Lindgren menar att nödlarmet ändå fyller en viktig funktion.

Ska du öppna obemannad butik? Här är fem områden att ha koll på– Det måste vara snabbt och enkelt att få hjälp om en kund hamnar i en otrygg situation. Med nödlarm är det en knapptryckning som sekundsnabbt skickar all information med livebilder och dubbelriktat tal till larmoperatören. Att jämföra med att använda sin egen mobiltelefon där du dels måste ha laddat batteri, dels förklara vad som sker hela tiden men framförallt också ha koll på gatuadressen. Dessutom gör livebilderna att larmoperatören med god precision kan ge rätt insatser, t.ex. tillkalla polis, ambulans, räddningstjänst eller kanske ringa butikschefen, säger Erik Lindgren.

5. En fungerande åtgärdskedja

Till sist behövs en fungerande åtgärdskedja när något händer – alltifrån att en dörr inte går igen, till rån, inbrott, brand och skadegörelse. Enligt Erik Lindgren behövs en grundplan för var och en av de incidenter som kan uppkomma.

– Vi har identifierat ett 30-tal olika incidenter, både högt och lågt. Hit hör även tekniska fel, exempelvis att strömmen går. Det måste inte handla om rån och inbrott bara.

När något inträffar behövs en första instans som kan ta emot en händelserapport och fungera som ett filter.

– Här är larmcentralen det vettiga valet. Det är bättre än att handlaren alltid måste sova med telefonen under huvudkudden, säger Erik Lindgren.

SafeTeam har tillsammans med SOS Alarm tagit fram en grundläggande åtgärdskedja för obemannade butiker.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med SOS Alarm. Vårt upplägg gör att man slipper uppfinna hjulet varje gång en obemannad butik ska sjösättas. Det har också gjort att vi och SOS Alarm blivit duktiga på vårt arbetssätt, berättar Erik Lindgren.

En levande produkt

Erik Lindgren beskriver arbetet med obemannade butiker som en levande produkt där nya kunskaper och insikter förs vidare för varje projekt.

– Vi är ett tajt gäng som arbetar med obemannade butiker. När något händer och sker i en butik lär vi oss av det och använder den erfarenheten till att föreslå förbättringsåtgärder, också till andra butiker. Snart har vi byggt säkerhetslösningar för 100 obemannade butiker runt om i landet, både på landsbygd och i större städer. Vi har erfarenheten, säger Erik Lindgren.

Relaterade Artiklar