pinDeliver lanserar nästa generations TMS-system
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK pinDeliver lanserar nu nästa generations TMS-system

pinDeliver lanserar nu nästa generations TMS-system

Publicerat av: Redaktionen

Sedan 2012 har pinDeliver varit en av marknadens ledande mjukvarubolag med fokus på last-mile-leveranser.

Nu lanserar pinDeliver ett komplett logistikverktyg som samlar alla funktioner i transportkedjan i en lättanvänd och framtidssäkrad plattform. Helt molnbaserad!

Dagens logistik-flöden är, som de flesta känner till, relativt komplexa och innefattar transporter mellan olika distributionshubbar, rangering, omlastningar och slutdistribution till alltmer krävande godsmottagare.

Flera olika system är ofta involverade och det förutsätter mycket manuellt arbete med omfattande dokumenthantering och en stressig arbetsmiljö som följd där misstag snabbt kan få kostsamma konsekvenser.

Jon Perslow arbetar som Produktchef och vice VD på pinDeliver AB som i dagarna lanserar en kraftfull vidareutveckling av sin populära leveransplattform, pinDeliver.

-Hos många grossister och transportbolag finns manuella och personberoende arbetsprocesser med dålig överblick över logistikkedjan. Utan ett bra systemstöd löper man större risk för misstag och ineffektiva transporter med dyrbara problem på vägen som följd.

Med ’Next Generation TMS’ har pinDeliver som ambition att ge grossister i olika branscher men även transportbolag med stora distributionsuppdrag ett välbehövligt, skalbart och lättanvänt stöd och kontroll i såväl planerings- som utförandefaserna.

– Vi på pinDeliver har under många år hjälpt stora som små kunder med ett kraftfullt stöd i last-mile delen av ett logistikuppdrag. Ruttoptimering, dynamisk ETA och en proaktiv, tydlig kommunikation med godsmottagarna har blivit viktiga grundbultar hos många produktsäljande bolag och logistikverksamheter. Med ’Next generation TMS’ tar vi ett tydligt steg mot att skapa samma stöd och spårbarhet under hela transportkedjan – från centrallager, via distributionshubbar och ut till godsmottagarna.

Med den helt integrerade HubbAppen för skanning kan lagerpersonal och chaufförer enkelt ankomstregistrera, sortera och rangera kollin innan lastning. I Office-vyn har man full kontroll i realtid över var transportfordon och enskilda kollin befinner sig. Och oavsett hur många leverans- och upphämtningstopp samt tidspassningar man som chaufför måste hantera under en dag, så beräknar pinDeliver alltid den optimala rutten och hjälper till i samtliga moment, inklusive ’sign on screen’ och ’photo-POD’. Godsmottagarna kan i sin tur enkelt få löpande information om sina leveranser och beräknade ETA. Efter slutförda leveranser finns ett digitaliserat stöd för uppföljning, fakturering och avvikelsehantering.

pinDeliver lanserar nästa generations TMS-system

PinDeliver vill uppmana distributions- och grossistbolag med krävande leverans- och returflöden att titta närmare på den nyutvecklade TMS-plattformen.

– Ta chansen att arbeta effektivare och erbjud era uppdragsgivare, er personal och godsmottagarna en upplevelse i världsklass, avslutar Jon.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar