MQ:s Desired Future State of Marketplaces x Omniarch
Hem E-HANDEL MQ:s Desired Future State of Marketplaces x Omniarch 2022

MQ:s Desired Future State of Marketplaces x Omniarch 2022

Publicerat av: Redaktionen

Omniarch har under 2022 getts uppdraget att dra upp en roadmap för hur MQ kan expandera sin nuvarande Zalando-affär.

Omniarchs arbete krokar nu i höst och vidare in under 2023 arm med MQ:s ambitioner att expandera ytterligare i noga utvalda länder.

MQ är modekedjan med egna varumärken i kombination med noga utvalda externa varumärken som under förra räkenskapsåret rapporterade en omsättning på mer än en miljard svenska kronor och ett rörelseresultat om drygt 100 miljoner kronor. Omniarch driftar sen våren 2021 huvuddelen av MQ:s e-handelsavdelning och kompletterar nu ett redan väl utfört arbete med know-how inom hur bäst skala Zalando-kanalen ytterligare.

– Våra första trevande steg hos Zalando skedde med ett opportunistiskt synsätt, vi ville ta reda på vilken effekt marknadsplatser kunde tänkas ha på vår försäljning. Idag har vi en starkt tilltro inför våra egna varumärkens förmåga att hitta hem till kunder bortom Nordens gränser. Zalando har för oss fungerat som en dörröppnare till djupare kundinsikter och såklart även en ökad försäljning. Tillsammans med Omniarch, som redan hjälpt oss så mycket inom e-commerce, sjösätter vi nu i höst en plan som kommer att expandera vår affär till många fler modemedvetna européer, säger Ingvar Larsson, vd MQ, om bolagets syn på Zalando som ett betydande tillskott till den sedan länge etablerade affären i fysiska butiker och genom den egna e-handeln.

Zalando är tillsammans med bl.a. Amazon en gigant inom marknadsplatser i Europa med stort fokus på mode och kläder. Flera svenska bolag har med stöd från Omniarch Marketplace & Expansion tagit klivet in på Zalando och expanderat affären till fler länder via marknadsplatser.
Emelie Wallin leder Omniarch-teamet som stöttar varumärken och kedjor som vill säkra sina organisationer inför en lansering av försäljning på marknadsplatser eller växla upp sin befintliga marknadsplatsaffär:

– Vi ser en stor kunskapstörst hos ledningar och beslutsfattare kring vilka möjligheter som finns i att sälja via marknadsplatser och vad som krävs av organisationen för att genomföra arbetet. Omniarch Marketplaces & Expansion finns nu för att släcka den törsten samt stötta där behov finns. Ett noga utvalt team av seniora konsulter möter ett skifte i synen på marknadsplatser, från att ha ansetts vara ett komplement till att ha samma betydelse för försäljningen som den egna e-handeln.

MQ:s Desired Future State of Marketplaces x Omniarch– När vi nu krokar arm med MQ, intill vårt uppdrag med att drifta e-handelsavdelningen, sker det genom att här och nu göra mer av det arbete som MQ redan har gjort bra, samt att sjösätta en flerårig plan där Omniarch både stöttar med utbildningsinsatser och beslutsstöd samt genomförande. Vårt ambition är att tillsammans med MQ stärka den interna kunskapsnivån, effektivisera det dagliga arbetet, samt säkra att exempelvis logistiken och alla övriga arbetsflöden klarar att skalas upp i linje med den expansionsresa som MQ befinner sig på.

Marknadsplatser som Zalando blir allt mer viktigt för varumärken och butikskedjor som vill nå ut till en större kundgrupp i flera olika länder. Dels för att en del kunder föredrar marknadsplatser framför enskilda e-handlare och genom marknadsplatser kan nordiskt verksamma bolag expandera till marknaderna på kontinenten utan behovet av att sätta upp landspecifika sajter.

Ingvar Larsson, vd MQ, igen: – Vi har idag flera egna välkända och uppskattade varumärken i Bläck, Bondelid, Stockh lm och Dobber. Vi har under vår upptäcktsresa med Zalando de senaste åren sett hur dessa varumärken gått bättre än förväntat ute i Europa. För att säkra tillgången till våra produkter har vi valt att använda oss av Zalando Fulfillment Solutions. Det innebär i praktiken att vi utifrån aktuell försäljningsdata, aktuella kampanjer och prognostisering allokerar batcher som sänds till och lagerhålls i Tyskland. Det ger i sin tur kortare leveranstid från beställning till att kunden ute i Europa kan ta emot sin leverans, till skillnad mot om vi skulle sända allt från Sverige. På sikt kan landspecifika sajter under MQ-flagg vara aktuellt, vi utesluter inget som kan generera lönsam tillväxt i vår digitala affär.

MQ:s vd Ingar Larsson talar också om att bolaget ser att en gradvist skalbar organisation med tillgång till relevant kompetens varit en viktig del i beslutet att expandera till nya marknader. Samarbetet med Omniarch har utan tvekan gett MQ dessa förutsättningar. Emelie Wallin, Senior Marketplace & Expansion Consultant på Omniarch säger vidare:

“Vi har framgångsrikt drivit MQ:s e-handel genom att kombinera flexibilitet inom teamsammansättning med vår passion inför MQ;s utmaningar. MQ har varit agila i sin approach till Zalando och vuxit genom lärdomar. På liknande vis har Omniarch-teamet stärkts i sin roll som samarbetspartner till MQ. När du samarbetar med ett bolag under en längre tid smälter kunskapen i bägge bolagen samman. Det öppnar dörrar till utveckling inom affärsgrenar som initialt inte varit aktuella. Nu i höst är vi stolta över vad vi åstadkommit inom e-handeln och fortsätter vårt arbete tillsammans med MQ i att navigera oss från nuläge till MQ:s Desired Future State of Marketplaces.”

Relaterade Artiklar