Hem DETALJHANDEL Mobilsurf dominerar men sökningar ger bäst resultat visar Episervers analys av e-handelsbesök under Black Week

Mobilsurf dominerar men sökningar ger bäst resultat visar Episervers analys av e-handelsbesök under Black Week

Publicerat av: Redaktionen

Samma vecka som världens största mässa inom detaljhandel, NRF, går av stapel i New York, publicerar Episerver färsk rådata om ehandelns utveckling hämtad direkt ur e-handelsplattformarna hos flera stora svenska och andra konsumentföretag.

Mobilsurf dominerar men sökningar ger bäst resultat visar Episervers analys av e-handelsbesök under Black Week 2

Alex Atzberger, Vd, Episerver

Materialet omfattar Black Week i november där alla tiders köprekord slogs inom e-handeln. Rapporten visar att detaljhandeln behöver ta bättre hand om sina besökare på hemsidan och skapa en personaliserad efter-klicket-upplevelse.

Episervers halvårsrapport B2C Retail Benchmark Report, Q1 2020 innehåller aggregerad data från 160 hemsidor med 4 miljarder unika besökare hösten 2019. Inte oväntat dominerar mobilen trafiken med rekordnoteringen 59 procent under Black Week i november 2019.

Men det finns utrymme för förbättring. Mobiltrafik kommer i hög grad via sociala medier som uppvisar en svagt ökad konvertering (större andel av besöken leder till köp) med + 1 procent, men för det mesta är besökaren bara nyfiken och klickar raskt vidare. Avvisningsfrekvensen för sociala medier är hela 52 procent. Trafiken från organisk sökning har en så låg avvisningsfrekvens som 30 procent.

–Det räcker inte att få kunder att klicka på sociala medier, säger Alex Atzberger, Vd, Episerver. Engagerande och personaliserat innehåll krävs för att skapa meningsfulla upplevelser som ger resonans hos kunden. Detaljister behöver investera i efter-klicket-upplevelser när människor i allt högre utsträckning upptäcker produkter och företag genom att surfa istället för att söka.

Analysen visar att det är konsumenter med avsikt att köpa som använder sökmotorer medan sociala medier i högre utsträckning används av surfare som bara vill kika.

–Starka varumärken inom detaljhandeln har gynnsamma förutsättningar att omvända passiva surfare till aktiva köpare när mobilanvändningen rusar och sociala mediers konverteringsgrad stiger, säger Mårten Bokedal, Senior Manager, Marketing Nordics, Episerver. Ju mer vi vet om planlösa surfare desto större chans har vi att utveckla ett personaliserat innehåll som omvandlar nyfikenhet till intresse.

Relaterade Artiklar