Mer teknik i handeln kräver nytt tänkande om säkerhet och styrning
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Mer teknik i handeln kräver ett nytt tänkande om säkerhet och styrning

Mer teknik i handeln kräver ett nytt tänkande om säkerhet och styrning

Publicerat av: Redaktionen

Butiker får allt svårare att hantera alla uppkopplade enheter – nu krävs nytt angreppsätt

I butiker och köpcentrum blir tekniken allt viktigare, och det blir allt fler av alla sorters uppkopplade apparater.

Det här gör samtidigt att hanteringen blir alltmer komplicerad, samtidigt som denna teknik blir en mer lockande måltavla för cyberbrottslingar.

Lösningen finns i att ge de i verksamheterna som hanterar enheterna bättre verktyg.

Den globala marknaden för uppkopplade och smarta enheter i detaljhandeln värderades redan 2021 till över 300 miljoner kronor, med en årlig tillväxttakt på cirka 17 procent. I en butik kan uppdateringsfel eller dålig prestanda snabbt få konsekvenser för försäljningsvolymer och kundnöjdhet.

Handeln saknar idag bra metoder och verktyg för att hantera det snabbt ökande antalet enheter i butikerna. Smidig hantering av exempelvis kassasystem, självscanningsenheter, terminaler, skrivare, smarta kameror och andra typer av enheter som förekommer i detaljhandelsmiljö måste underlättas.

Mer teknik i handeln kräver nytt tänkande om säkerhet och styrning

Niklas Enge, Nordenchef för Progress Software

Butikspersonal saknar idag oftast möjlighet att påverka eller övervaka de enheter som finns i butiken. Många verksamheter använder i stället mycket tid och kraft på att manuellt hantera utrustningen, och behöver ibland även åka runt till butikerna för att kunna se status för enheter eller för att exempelvis säkerställa att distributionen av versionsuppdateringar eller säkerhetssignaturer lyckats.

Det finns flera faktorer som gör att uppkopplade enheter är mycket svårare att hantera:

  • Uppkopplingskrav, begränsat lagringsutrymme och skalbarhet

I en miljö som en butik eller ett lager kan internetanslutningen ofta vara instabil. Detta resulterar i frekventa nedladdningsfel. Dessutom kan enheternas begränsade lagringsutrymme och bristfällig datorkraft förvärra.

  •  Brist på synlighet och transparens

IT-personal saknar ofta insyn i vad som händer på enheter ute i butiker. Uppdateringar som går fel, till exempel för att en enhet för tillfället är avstängd eller startas om, kommer inte upptäckas förrän butikspersonalen kollar eller när de får problem.

  • Felkonfigurationer och säkerhetsutmaningar

Eftersom det ofta är många anställda som har tillgång till en enhet i en butik finns det en risk att säkerhetsincidenter inträffar. Det kan handla om fysisk påverkan, en anställd som oavsiktlig ändrar en inställning, eller till och med stöld. I värsta fall med följd att känsliga data som kunduppgifter och kreditkortsinformation läcker ut.

Varför skapar butiksnära teknik fler problem än datacenter och molnlösningar?

Servrar i datacenter eller i molnet har en stabil internetuppkoppling och saknar direkt interaktion med användare. Det gör dem mindre utsatta för säkerhetshot

och felkonfigurationer. Hantering av problem som uppstår i enheter vid nätverkets kant, i butikerna, kräver däremot oftast manuellt arbete. Detta kan försvåras av enhetens placering, utmaningar med anslutningar och ett begränsat lagringsutrymme hos de uppkopplade enheterna.

De som jobbar i handeln måste kunna fokusera på att leverera bra kundupplevelser snarare än att konfigurera och hantera enheter. Det är i stället IT som ska ha verktyg, till exempel för att hantera och uppdatera programvara. Så mycket som möjligt ska kunna göras på distans och kunna anpassas så att det kan göras utan att det påverkar affärsverksamheten.

Framtiden handlar om DevOps och DevSecOps

Verksamheterna behöver alltså bli bättre på att utveckla hur de hanterar enheterna i handeln. Hur företagens utvecklare jobbar kan vara en stor del av lösningen. Det handlar dels om att bli bättre på att samarbeta internt och dels om att använda bättre metoder, främst DevOps-metoder och ”Everything As Code”.

Samarbetet mellan utvecklare, säkerhetsansvariga och de som sköter driften kan till exempel förbättras. Det handlar alltså om grupperna Dev, Sec och Ops, som alltså både hjälpa varandra mer. Inte minst kan det vara en hjälp för organisationer att implementera DevSecOps-metoder.

Att jobba som DevSecOps har än så länge inte spridits annat än till datacentermiljön. Detta beror till stor del på att det saknats bra verktyg för att hantera uppkopplade enheter i en rad branscher, som till exempel i handeln. Det är nu dags att förändra detta och införa de verktyg och processer som ger samma skalbarhet som finns i datacenter och i molnet även i handeln.

 

 

 

Relaterade Artiklar