Telia åter branschens mest hållbara varumärke enligt svenska konsumenter
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Telia åter branschens mest hållbara varumärke enligt svenska konsumenter

Telia åter branschens mest hållbara varumärke enligt svenska konsumenter

Publicerat av: Redaktionen

I Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet, Sustainable Brand Index 2024 uppger de svenska konsumenterna för 14:e året i rad att de uppfattar Telia som det allra hållbaraste varumärket i telekombranschen.

– I en omvärld som ständigt kastar in oss i nya tuffa utmaningar står vi som ledande samhällsaktör i centrum för det uppkopplade livet, en trygghet vi säkrar genom att fortsätta satsa på moderna nät, ny innovation och digital inkludering.

De behov som vi ser har ökat den senaste tiden är både cybersäkerhet och digital tillgänglighet, och jag är stolt över att vi redan har flera initiativ och lösningar på plats för att möta dessa behov, säger Anders Olsson, vd Telia Sverige.

– Att vi fortsätter uppfattas som hållbarast i branschen är fantastiskt, och ett viktigt betyg på våra aktiviteter. Något som fått särskilt fokus senaste året är ‘Digital i Sverige’, ett initiativ med syfte att hjälpa nyanlända att snabbt komma igång i vårt digitala samhälle. Genom vårt samarbete med Bris har vi förbättrat Mobilkörkortet, ett verktyg som hjälper barn och föräldrar till en trygg start på nätet. Vi har också uppdaterat Trygghetspaketet, en tjänst som erbjuder ett unikt och omfattande skydd på nätet till hela familjen, säger Anna Augustson, Hållbarhetschef Telia Sverige.

För att bidra till en hållbar, trygg och inkluderande digitalisering är Telias hållbarhetsagenda integrerad i Telias strategi och verksamhet. Nedan är några fokusområden och exempel från 2023.

Klimat, cirkularitet och resan till noll 

Genom ambitiösa mål har Telia har intensifierat sitt klimatarbete, inklusive ett netto-noll mål för 2040 som innebär en minskning av utsläppen med minst 90 procent. Några initiativ är den hållbara mobilrörelsen, som säkrar att alla mobiler kan återbrukas, återsäljas eller återvinnas, samt energieffektivisering genom nya tjänster, avveckling av äldre teknik och smartare paketeringsmetoder som minskar transportbehovet. Telia har också lanserat ”Store-to-home”, ett koncept där varor packas lokalt och levereras snabbt, och ofta fossilfritt, vilket minskar både utsläpp och miljöbelastning.

Telia åter branschens mest hållbara varumärke enligt svenska konsumenterDigital inkludering och barns rättigheter  

Telia driver fyra framgångsrika digitala inkluderingsinitiativ, Digital Senior, Digital förälder, Digital företagare och Digital i Sverige, som nått över 1 miljon människor sedan starten 2021. Barn och unga som söker stöd på Bris nationella stödlinje kan sedan tidigare göra det anonymt via telefon, chatt och mejl. Telia och Bris har tillsammans utvecklat en ny teknisk lösning som möjliggör anonyma SMS.

Säkerhet och integritet

Säkerhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Därför jobbar Telia för ett tryggt uppkopplat liv för alla kunder. Bland annat genom att fasa ut gammal teknik, modernisera näten och bygga ut 5G. Genom samverkan med myndigheter, polis och företag pågår flera initiativ, bland annat deltar Telia och dotterbolaget Telia Cygate som enda operatör i den årliga nationella kampanjen “Tänk Säkert”. Genom samverkan bekämpas också bedrägerier. Under 2023 stoppade Telia cirka 33 miljoner bluffsamtal via metoden Wangiri, och genom en ny tekniska lösning stoppas nu även miljontals bedrägliga samtal via Spoofing. Telia var också med och lanserade det branschgemensamma kortnumret 7726, dit allmänheten kan rapportera in misstänkta bluff-SMS.

Relaterade Artiklar