Klarna och Milkywire öppnar global fond för biologisk mångfald och bjuder in andra företag
Hem BETALLÖSNINGARKLARNA Klarna och Milkywire öppnar global fond för biologisk mångfald och bjuder in andra företag

Klarna och Milkywire öppnar global fond för biologisk mångfald och bjuder in andra företag

Publicerat av: Redaktionen

Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, och Milkywire, en hållbarhetsplattform för miljö och klimatprojekt, har lanserat en ny fond som öppnas för teknik– och finansföretag som vill investera direkt i effektfulla projekt för att bidra till globala biodiversitetsmål men inte vet var de ska börja.

Genom att bygga vidare på framgångarna från deras gemensamma arbete med att stödja biodiversitet, människor och klimatprojekt under de senaste tre åren, kommer Klarna och Milkywire nu att öppna Nature Transformation Fund för alla företag som vill stödja transformativ miljöförändring och bidra till de globala biodiversitetsmålen.

Fonden erbjuder företag ett enkelt sätt att direkt investera i lokala projekt utan att behöva investera tid i hur man gör det effektivt.

Under de senaste tre åren har Klarna betalat ut 13,6 miljoner USD och stöttat 53 miljöinitiativ, vilket bidragit till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, inklusive bekämpa klimatförändingarna, hav och marina resurseroch ekosystem och biologisk mångfald. Projekten vi har stöttat, tillsammans med andra, har uppnått imponerande resultat:

  • 4,9 miljoner inhemska träd har planterats.
  • 700 000 hektar skog i övre Amazonas har nu fått förbättrat skydd mot illegal utvinning.
  • 195 hektar blommor och gräsmark har skapats i Storbritannien, till förmån för bin, fjärilar, malar, flugor, svävflugor, skalbaggar, getingar, myror samt en rad andra vilda djur.
  • De 70 kvarvarande javanoshörningar i världen har skyddats från utrotning tack vare anti-tjuvjaktsoperationer.
  • 3 nya marina skyddade områden har skapats i Storbritannien.

Nature Transformation Fund kommer att förvaltas av Milkywire, och Klarna kommer att förbli medgrundande partner med löfte om investeringar på 24,5 miljoner USD* för planeten sedan 2021. Klarna kommer att fortsätta att allokera investeringar till effektfulla initiativ.

Klarna och Milkywire öppnar global fond för biologisk mångfald och bjuder in andra företagAlexander Farsan, Klarna’s Head of Climate and Environment, säger:

“Vår globala ekonomi är grundad i naturen, och alla företag måste hjälpa till att stänga biodiversitetsfinansieringsgapet. Vi har spenderat tre år med att göra direktinvesteringar i lokala projekt och fördjupa våra kunskaper om hur man väljer och hanterar projekt för att få maximal avkastning på investeringen. Med denna nya fond gör vi denna expertis tillgänglig för alla teknik- och finansföretag som söker en ‘plug-and-play’ lösning för att själva direktinvestera i lokala biodiversitetsprojekt”

Jill Raval, chef för Milkywire’s Nature Transformation Fund, säger:

“Att ta itu med biodiversitet innebär en mängd komplexiteter och att välja rätt projekt är extremt viktigt för att både människor och planeten ska vinna. På Milkywire samarbetar vi med ledande experter för att driva långsiktig förändring. Vår fondstrategi möjliggör för företag att ta itu med globala biodiversitetsutmaningar på ett heltäckande sätt, från praktisk restaurering till påverkansarbete. Med lanseringen av Nature Transformation Fund ser vi fram emot att förstärka vår påverkan genom kollektiv handling.”

* Detta inkluderar bidrag till Climate Transformation Fund samt donationsrelaterade transaktions- och förvaltningskostnader.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar