Hem NYHETER Effektivisera kvittohanteringen med säkra processer

Effektivisera kvittohanteringen med säkra processer

Publicerat av: Redaktionen

Att registrera och spara papperskvitton är resurskrävande.

Effektivisera kvittohanteringen med säkra processer 3Med en helt digital process för kvitton kan miljarder sparas årligen. Som en del i FAR:s framtidsstudie presenteras en lösning på hur digitala kvitton kan hanteras på ett säkert sätt.

Frågorna kring papperskvitton och lagring är många. Samtidigt medför processen med papperskvitton, oavsett om de scannas in i en app eller hanteras analogt, risker för fel.

Det kan handla om felregistreringar, att ett kvitto används mer än en gång och så vidare.

I början av året presenterades del 3 i FAR:s framtidsstudie.

Där identifieras några utmaningar i dagens verksamheter kopplade till redovisning, revison och skatt. Som del två i projektet har FAR, Kairos Future, Skatteverket, Bolagsverket och iTeam arbetat vidare med att hitta lösningar på utmaningarna.Dessa har nu presenterats i rapporten ”Original och verifikationer i en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedjeinspirerad teknik”. Ambitionen med andra steget i projektet har varit att testa teknik och juridik för att se vilka lösningar som skulle vara möjliga.

I rapporten finns sex områden där olika lösningar föreslås:

  1. Pilot och lösning säkra digitala kvitton
  2. Nästan färdig pilot säkra fakturor
  3. Fullmakter som gäller hos många olika parter
  4. Behörigheter att företräda en organisation
  5. Personalliggare
  6. Inlämning av företagsuppgifter till myndigheter

Visionen som genomsyrar hela projektet, och lösningarna, är att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Det gäller såväl medborgare som företag och myndigheter. Samtidigt ska lösningarna vara säkra och inte äventyra integriteten.

– Digitala trender påverkar det FAR och våra medlemmar håller på med. Därför är det angeläget att vi är delaktiga i utvecklingen och förbereder våra medlemmar, näringsliv och samhälle i den här förändringen som pågår. Vi är med och tar ansvar för framtiden, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

Relaterade Artiklar