Hem E-HANDEL Samverkan och innovation skapar framtidens handel

Samverkan och innovation skapar framtidens handel

Publicerat av: Redaktionen

Nordvästra Skåne har länge varit ett nav för handeln i södra Sverige.

Samverkan och innovation skapar framtidens handel 2

Välas målbild, särskilt vår Nollvision, matchar visionerna för stadsmässan H22, tycker Niklas Blonér.

Men hur säkerställer vi den positionen, i tider av digitalisering och behovet av en mer hållbar konsumtion?

För Välas centrumchef Niklas Blonér är svaret ökad samverkan och innovation, och där ser han just nu många positiva initiativ från både Helsingborg Stad och andra aktörer i regionen.

Idag är handelsplatsen Väla en av de största arbetsgivarna i regionen, där närmare 3000 människor har sin arbetsplats. Samtidigt ser vi hur Helsingborg med omnejd steg för steg blivit en allt viktigare knutpunkt för e-handelns lager- och logistikcentra.

Den här intressanta mixen mellan den digitala och den fysiska handeln, ser Välas centrumchef Niklas Blonér som en utmärkt jordmån för framväxten av framtidens handel. Det var en av teserna han framförde under ett seminarium om Framtidens Handel som nyligen arrangerades av Helsingborg Stad.

– Det har länge pratats om att e-handeln är ett hot mot den fysiska handeln, men jag ser egentligen ingen motsättning mellan de båda. För mig handlar det istället om att vi tillsammans ska hitta vägar att samverka och samarbeta, förklarar Niklas.
– Det är i interaktionen mellan de olika handelsplatserna – som köpcentra, citykärnor och de digitala plattformarna – som de mest dynamiska innovationerna kommer att uppstå, och där har vi ju fantastiska förutsättningar i vår region.

I den här utvecklingen tror Niklas att den kommande stadsmässan H22 i Helsingborg kan bli en viktig motor för både handeln och regionens övriga näringsliv.

Inom ramarna för H22 har Helsingborgs Stad öppnat upp för externa kra er att bidra till att förvandla Helsingborg och regionen till en av Europas mest innovativa platser.

– Jag skulle vilja ge en eloge till beslutsfattarna i Helsingborg som har modet att dels avsätta resurser för ett stort event som H22 och dels formulera visioner som kan bidra till att sätta vår lilla hörna av jordklotet på kartan.
– Det vill vi på Väla gärna vara en del av och visionerna kring H22 passar som hand i handske med den målbild som vi har satt upp för de kommande åren – inte minst då inom ramen för vår Nollvision, säger Niklas.

I Nollvisionen har Väla satt som mål att handelsplatsens inköp av energi ska vara nere på noll år 2023, och under de kommande åren kommer det att investeras över 60 miljoner kronor i olika energi- och miljöprojekt för att målet ska nås. Men för att nå hela vägen fram kommer det även att krävas tekniska innovationer, och förhoppningsvis kan dessa vara en del av det som staden visar upp under H22.

– Jag ser nu hur det just nu sträcks ut händer mellan en rad olika intressenter inom handeln, där det gemensamma målet är att skapa en helhet som är både lönsam och långsiktigt hållbar för alla parter. Där vet jag också att Helsingborg Stad satsar både energi och resurser på att skapa bästa tänkbara förutsättningar för alla att lyckas.

Relaterade Artiklar