Digital utblick: AI i modebranschen, distansarbetets fördelar samt motståndskraftiga försörjningskedjor
Hem NYHETER Digital utblick: AI i modebranschen, distansarbetets fördelar samt motståndskraftiga försörjningskedjor

Digital utblick: AI i modebranschen, distansarbetets fördelar samt motståndskraftiga försörjningskedjor

Publicerat av: Redaktionen

I månadens Digital utblick kan du läsa om miljöfördelarna med att använda artificiell intelligens i modebranschen, fördelarna med distansarbete, samt vilka fördelar en motståndskraftig distributionskedja medför under marknadsstörningar.

Digital utblick: AI i modebranschen, distansarbetets fördelar samt motståndskraftiga försörjningskedjor

Att använda artificiell intelligens för hållbart mode

Modebranschen har rykte om sig att vara den näst största förbrukaren av världens vattentillgångar, den förorenar haven med mikroplast och den står för 10 procent av hela mänsklighetens koldioxidutsläpp.

Men nu går branschen snabbt mot ett mer hållbart tänkande tack vare högre krav från konsumenterna. “Älskad ena minuten och bortglömd nästa”-trenden får stå åt sidan och ger plats för det gröna modet – där hållbara tyger kan återvinnas och återanvändas. Alternativen till “fast fashion” blir fler och fler.

Teknik blir en möjliggörare för att möta konsumenternas krav. Modebranschen kan tillämpa AI genom hela kedjan, från design och tillverkning till logistik och återförsäljarled, för att säkerställa att miljöpåverkan minskas, kunderna är nöjda samtidigt som verksamheten förblir lönsam.

Det finns flera exempel på hur AI kan hjälpa till att göra modebranschen mer hållbar. Nedan nämner vi två men det finns många fler omnämnda i artikeln som vi länkar till längre ner.

Inom tillverkning och design: Utnyttja djupinlärning för att identifiera tillverkningsfel, färgtolerans eller rynkor. 3D-modellering av garnmönster med nya material utan att ta fram garnet fysiskt kan hjälpa till att påskynda identifiering av hållbara alternativ till syntetiska material och simulera deras inverkan på plaggens flöde och fall.

För inköp: AI kan hjälpa till att konsolidera nödvändiga material och identifiera liknande inköp från tidigare. Vidare kan inlärning (reinforced learning) utnyttjas för smartare förhandlingar med leverantörer.

Modebranschen kan dra stora födelar av att använda artificiell intelligens genom hela distributionskedjan. Du hittar fler insikter och exempel på fördelar med att använda AI inom modeindustrin här: https://www.tcs.com/blogs/sustainable-fashion-with-ai

Distansarbete är här för att stanna

Många har varit förvånade över hur bra det har gått att ställa om till att arbeta på distans sedan många företag stängde ner sina kontor i mars. Vad som är mindre förvånande är att många företag, inklusive TCS, har meddelat att de inte kommer att gå tillbaka till det gamla sättet att arbeta på efter pandemin. Distansarbete är här för att stanna. Men vad har distansarbete för fördelar och vad ställer det för krav på företagen?

Tre stora fördelar som distansarbete för med sig är:

Fördelar för företaget: möjligheten att minska lokal- och relaterade kostnader genom att konsolidera kontorslokaler; möjlighet att anställa medarbetare oavsett var de bor, inte bara där du har ett kontor; och att hålla företaget öppet även när det fysiska kontoret är stängt vilket skapar affärskontinuitet.

Fördelar för de anställda: mindre stress av att pendla till och från arbetet, en global arbetsmarknadsplats som kan nyttjas utan att behöva flytta och mer tid hemma med familjen.

Fördelar för samhället: mindre föroreningar till följd av att människor åker till och från arbetet, vilket vi redan har sett som ett av få positiva resultat av pandemin.

Vem vill inte ha dessa fördelar? De låter alla fantastiska på pappret men det är inte alla företag som enkelt kan tillhandahålla allt det som krävs för att medarbetarna ska kunna arbeta på distans. Företaget måste tillhandahålla teknik, utbildning, vägledning och andra tjänster så att medarbetarna får förutsättningar att vara lika eller till och med mer produktiva än de är på kontoret.

Men vad behövs då för att göra distansarbete permanent?

Det första kravet handlar om ledningens inställning. De kan inte längre tro att de anställda kommer till kontoret så att ledningen ser att de arbetar. De behöver också tänka om vad det gäller arbetstid eftersom 8-5 inte alltid passar med de anställdas liv i hemmet. Dessutom behöver inte begreppet ”sammansvetsade team” betyda att de måste vara i samma rum. Även agila team behöver fatta beslut på kort varsel. Företag behöver se till att deras agila team dessutom blir platsoberoende.

Det andra kravet handlar om teknikstöd på samma sätt som många företag erbjuder det på kontoret. TCS har lanserat en ny tjänst, TCS Secure Borderless Workspaces (SBWS), till följd av företagets egen övergång till distansarbete under våren 2020.

Den typen av tjänster behöver ge företagets distansarbetare tillgång till tillämpningar och data. Företag behöver också tillhandahålla cybersäkerhetstjänster som skyddar medarbetare samt företagets data och system, projektspårning för att se till att arbetet (särskilt teamets arbete) fortskrider, tydlig kommunikation om de reviderade rutinerna och en sömlös hantering av förändringen; och mer.

Självklart finns det fler krav för att göra hemarbetare både produktiva och säkra. Men de två förutsättningarna ovan är en bra start.

Oavsett vilka behoven blir för att stödja distansarbete har TCS sett och upplevt den nya världen av distansarbete och är övertygade om att det inte finns någon återvändo, pandemi eller inte. De företag som bäst stöder sina anställda på distans kommer att få betydande fördelar jämfört med konkurrenterna, liksom försäljningsargument som lockar både framtida talanger och kunder.

Du kan läsa mer om distansarbetets fördelar och krav på TCS blogg: https://www.tcs.com/blogs/empowering-the-permanently-remote-workforce

Neural tillverkning: Möjliggör en motståndskraftig försörjningskedja med en intelligent spets

Covid-19 har drabbat företag över hela världen och fortsätter att hämma flödet i försörjningskedjan. Experter inom tillverkningsindustrin har insett att deras försörjningskedjor inte är tillräckligt robusta och flexibla för att hantera större störningar.

Ett sätt att skapa en försörjningskedja som klarar av störningar är att utnyttja ett neuralt tillverkningsramverk – ett nätverk av modern teknik och partners som arbetar mot samma mål och som gör det möjligt att agera direkt vid marknadsstörningar. Organisationer som lyckas med detta kan samarbeta effektivt, minska risker och fatta genomtänkta affärsbeslut.

Neural tillverkning är helt enkelt nyckeln till att bygga en komplett försörjningskedja som kan ansluta alla funktioner, från FoU till försäljning. Detta underlättas av digital teknik och integrerade kognitiva egenskaper som säkerställer sömlöst informationsflöde över värdekedjan och därmed skapar flexibilitet i försörjningskedjan.

Relaterade Artiklar