Detaljhandeln tror på digitala medarbetare
Hem DETALJHANDEL Detaljhandeln tror på intelligent automation och digitala medarbetare

Detaljhandeln tror på intelligent automation och digitala medarbetare

Publicerat av: Redaktionen

Pandemin har inneburit en snabb tillväxt för näthandeln, och många detaljhandlare har varit tvungna att snabbt anpassa sig.

Nu visar en genomgång från SS&C Blue Prism, med data från bland annat Deloitte, att de handlare som rönt störst framgångar har gjort det med hjälp av intelligent automation och digitala medarbetare, som både integrerar äldre infrastruktur i den digitala verksamheten och möjliggör för personalen att fokusera på kunderna.

 Pandemin har öppnat ögonen för potentialen med intelligent automation, IA. I en undersökning gjord av Deloitte svarade 82 procent av detaljhandelscheferna att de prioriterar automation ”överallt där det är möjligt” mycket högt.

 – Under pandemin, och med de föränderliga marknadskraven som den förde med sig, har olika delar av detaljhandeln presterat olika bra. De som har visat sig vara flexibla och innovativa i sitt arbete har klarat sig allra bäst. Intelligent automation och digitala medarbetare har spelat en avgörande roll för att tillhandahålla den smidighet och motståndskraft som krävts för att blomstra på en osäker och föränderlig marknad, säger Roland Adolfsson, Nordenchef på SS&C Blue Prism.

 Lägg inte resurser på att ersätta systemen, låt digitala medarbetare modernisera dem
Detaljhandeln tror på digitala medarbetare

Digital transformation har länge varit strategiskt prioriterat för detaljhandeln. Men att uppdatera ett befintligt eller nytt system kan i många fall kräva stora resurser, och utan en tydlig plan kan det bli dyrt. Det är här allt fler väljer att investera i digitala medarbetare. I stället för att personalen själva ska behöva uppdatera en mängd äldre plattformar och system kan företagen använda sig av digitala medarbetare som en brygga och integration av olika lager, vilket gör att äldre infrastruktur kan fortsätta existera och bidra även i digitala verksamheter.

 – De digitala medarbetarnas förmåga att möjliggöra en digital interaktion med äldre system möjliggör en enkel väg till automatisering där företag kan utveckla och införa automatiserade processer mycket snabbt, fortsätter Roland Adolfsson.

 Återuppfinn kundupplevelsen

Kundtjänsten är ett annat område som har varit under enorm press under och efter pandemin. Distansarbete, ökad mängd onlineköp och personalbrist har tvingat återförsäljarna att omdana sättet de arbetar på. Intelligent automatisering har möjliggjort övergången till en mer digital verksamhet genom att lätta bördan för kundtjänstpersonalen. Det har och fortsätter vara avgörande för detaljhandeln eftersom konsumenterna idag förväntar sig en sömlös kundupplevelse, enligt SS&C Blue Prism.

 – Digitala medarbetare förbättrar kundupplevelsen genom att utföra standardiserade, processdrivna uppgifter som tar tid och energi från personalen. Då blir det möjligt för personalen att tillbringa mer kvalitetstid med kunderna, och ge dem det stöd och den uppmärksamhet de behöver, säger Roland Adolfsson.

Relaterade Artiklar