Centiro storsatsar på AI för smartare försörjningskedjor
Hem E-HANDEL Centiro storsatsar på AI för smartare försörjningskedjor

Centiro storsatsar på AI för smartare försörjningskedjor

Publicerat av: Redaktionen

Centiro, en ledande innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri, tillkännager betydande investeringar i teknik och kompetens för att öka konkurrenskraft och innovationshastighet för sina kunder.

Centiro storsatsar på AI för smartare försörjningskedjor 2“Det är tydligt att nya teknologier tillsammans med förändrade konsumentbeteenden och marknadskrav förändrar hastigheten och i grunden företag och affärsmodeller inom framförallt e-handel, detaljhandel och logistik, men även många andra branscher. De underliggande nätverken för hur varor säljs, levereras och returneras behöver förändras också, och det fort.”, säger Niklas Hedin, CEO på Centiro.

“Företag – traditionella, men också den nya sortens aktörer – behöver hjälp för att koppla ihop och styra resurser för att öka försäljningen och minska kostnaderna, men också agera mer hållbart i en alltmer komplex värld.

Det är en samling av små och stora möjligheter som våra kunder kan ta tillvara för att öka sin konkurrenskraft och hastighet för att bättre följa marknaden. Det ger också unika möjligheter att samarbeta för att dra nytta av andras styrkor.

De stora mängderna information som vi har tillgång till via våra uppkopplade nätverk sätter Centiro i en unik position inom branschen för att åstadkomma kraftfulla resultat.

Det här är anledningen till att vi gör betydande investeringar i teknologi och kompetens för artificiell intelligens och maskininlärning för att stärka vår förmåga och skapa värde i vardagen för våra kunder.

Vi kan med våra nyligen lanserade lösningar hantera och spåra vad som helst, var som helst, när som helst i realtid, vilket ger unika insikter i var och hur man behöver driva förändring. Vi är fast beslutna att åstadkomma skillnad för våra kunder och för vår omvärld, och vi har det skarpa fokuset, kompetensen och uthålligheten för att få jobbet gjort.”, avslutar Hedin.

Satsningarna görs framförallt i Borås, men även i Pune, Indien och Boston, USA. Företaget med sina 250 anställda fortsätter växa kraftigt med lönsamhet och har för närvarande en årlig ökningstakt på 40%. Sverige vidhåller en topposition som ett av världens mest innovativa länder enligt Global Innovation Index (GII) som publicerades1 den 10:e juli av WIPO – World Intellectual Property Organization.

Relaterade Artiklar