Boozt ingår R&D-partnerskap med Autostore och Element Logic för att vara i fortsatt framkant inom lagerautomatisering

Boozt stärker nu banden med sin automatiseringspartner AutoStore och automatiseringsservicepartner Element Logic genom ett R&D-partnerskap.

Boozt ingår R&D-partnerskap med Autostore och Element Logic för att vara i fortsatt framkant inom lagerautomatisering 1
Niels Hemmingsen, COO på Boozt

Syftet är att säkerställa fortsatt ökad produktivitet och implementering av den senaste utvecklingen inom teknologin.

”Vi är glada över att i samarbete med våra ursprungliga partners ta vår automatisering och utveckling till nästa nivå. I nära samarbete kan vi nu utveckla ny teknologi i en kontrollerad miljö, vilket begränsar den eventuella risk det innebär att införa ny och förbättrad teknologi. Det är också ett första steg i vår ambition att locka servicepartners inom e-handel till området för att skapa ett kluster av försörjningskedjor inom e-handel med utgångspunkt från vår verksamhet i Ängelholm”, säger Niels Hemmingsen, COO på Boozt.

Niels fortsätter:

”Partnerskapet mellan Boozt, AutoStore och systemleverantören Element Logic är ett naturligt nästa steg på vår gemensamma resa att ständigt förbättra lagerautomatiseringstekniken. Sedan 2017 då vi påbörjade automatiseringsresan i vår prisbelönta anläggning i Ängelholm har vi i varje utökningsfas fått bekräftat att vi har valt rätt teknologi och rätt samarbetspartner. Framöver kommer ny teknologi att testas i våra anläggningar vilket ger oss möjlighet att direkt kunna påverka utvecklingen av ny robotteknologi. En nyckelfördel för Boozt är tidig åtkomst till ny teknologi. Ett första exempel på det är den nya Blackline-versionen av AutoStore-robotarna som för närvarande är i bruk på vår anläggning, vilket är den första platsen i världen som den används på.”

AutoStore och Element Logic kommenterar partnerskapet:

”Att kunna testa tekniska nyheter hos en av våra mest framåtsträvande partner säkerställer att vår utveckling är marknadsdriven. Dessutom är vi förväntansfulla över att bli en ännu närmare partner till en nyckelspelare när det gäller tidigt införande av vår teknologi”, säger Karl Johan Lier, VD på AutoStore.

”Boozt driver oss ständigt att höja ribban för vad som är möjligt med AutoStore-teknologin. Tillsammans har vi hittat lösningar för att fortsätta öka kapaciteten, överstigande de kända begränsningarna. Vi ser fram emot att fortsätta på den vägen”, säger Dag-Adler Blakseth, VD på Element Logic.

Idag har Boozt världens största AutoStore anlägging. När den nuvarande anläggningen är fullt i bruk kommer den att ha 500 000 lådor och 500 robotar som utgör ungefär 2 miljoner unika lagerplatser. Då kommer en ny anläggning, bredvid den nuvarande, att vara klar och utökningen av Autostore-teknologins modulkapacitet kommer att fortsätta. Under resan har Element Logic varit servicepartnern som har byggt kuberna och underhållit robotarna, vilket har bidragit till en drifttid på 99,7% och konsekvent snabb plockning, även under expansionsfaser. Sedan implementeringen har AutoStore-teknologin gett avkastning både i form av leveranskapacitet och produktivitetsvinster. Framöver kan mer uppnås och vår insourcing av robothanteringens mjukvara, vilket tidigare kommunicerats, är ett steg i den riktningen. Detta då det internt utvecklade robothanteringssystemet är skräddarsytt för Boozts specifika behov när det gäller AutoStore-kuber av oöverträffad storlek.