Webbföretagens kontaktuppgifter följer lagen
Hem E-HANDEL Webbföretagens kontaktuppgifter följer lagen

Webbföretagens kontaktuppgifter följer lagen

Publicerat av: Redaktionen

Handeln via internet fortsätter att öka i Sverige, och under pandemin har det även skett en stor ökning bland seniorer.

De flesta internetköp går bra, men Göteborgs Stads konsumentrådgivning får ofta höra från konsumenter att webbföretagen är svåra att få kontakt med.

– Det måste finnas en kontaktväg för konsumenter för att kunna få svar på sina frågor. Att veta vilket land som företaget finns i är också viktigt: en webbplats på svenska kan tillhöra ett företag som är stationerat utomlands. Det finns sidor som fungerar som plattformar för flera företag, vilket kan innebära att det tillkommer tull och andra avgifter, säger konsumentrådgivare Maud Öhlund.

Majoriteten anger fullständiga kontaktuppgifter

Göteborgs Stads konsumentrådgivning har undersökt hur företag anger sina kontaktuppgifter på webbplatsen och tittat på informationen hos hundra olika webbföretag. Enligt e-handelslagen ska alla webbföretag som är stationerade inom EU ange organisationsnummer, namn, adress och e-postadress på sin webbplats.

– Det visade sig att alla förutom ett fåtal av de undersökta företagen angav fullständig kontaktinformation på sidan, säger Maud Öhlund.

Information på olika ställen och kontaktformulär försvårar för konsumenten

Konsumentrådgivningen undersökte även var på webbplatsen kontaktuppgifterna fanns och hur enkelt det var att hitta dit. Det vanligaste var att det krävdes två klick för att hitta informationen, men placeringen skilde sig åt mellan företagen.

– Många företag har sina kontaktuppgifter längst ner på hemsidan, alternativt i en särskild flik eller ruta under ”Kontakta oss”. De kan också finnas på sidor som ”Om oss” eller ”Jobba hos oss”. Ibland kan du behöva titta efter adress och e-postadress i företagets villkor – som man ändå bör läsa innan man godkänner dem, säger Maud Öhlund.

Många av de undersökta företagen valde att hänvisa

Webbföretagens kontaktuppgifter följer lagen

till ett kontaktformulär för frågor istället för sin e-postadress.

– Att använda kontaktformulär istället för e-postadress är inte korrekt ur ett konsumentperspektiv enligt vår tolkning av lagen. Det gör det nämligen svårare för konsumenten att bevisa att de varit i kontakt med företaget, säger Maud Öhlund.

Relaterade Artiklar