Stor optimism bland svenska franchiseföretag
Hem UNDERSÖKNING Stor optimism bland svenska franchiseföretag

Stor optimism bland svenska franchiseföretag

Publicerat av: Redaktionen

Framtidstron är fortsatt stark bland svenska franchiseföretag.

Det visar en ny undersökning från undersökningsföretaget Alba där fler än sju av tio franchiseföretag tror att omsättningen ökar i det egna företaget det närmaste året.

Sex av tio tror även att omsättningen ökar för franchiseföretag i allmänhet. – Det är imponerande att franchiseföretagarna ser så positivt på framtiden efter ett utmanande år med Corona som drabbat många av våra medlemsföretag från exempelvis hotell- och restaurangbranschen väldigt hårt, säger Johan Martinsson, vd för branschens intresseorganisation Svenska Franchise Föreningen.

Franchise är en företagsform som vuxit stadigt varje år i Sverige. 2008 omsatte svenska franchiseföretag 109 miljarder kronor. Idag beräknas franchiseföretagens omsättning vara över 300 miljarder kronor och sysselsätta mer än 150 000 människor.

– Vi ser en fortsatt utveckling där franchise som företagsform växer i allt fler branscher. Även om hotell- och restaurangföretagen fortfarande är i majoritet bland våra medlemsföretag, ansluter sig idag nya företag från de mest skilda verksamheter till Svenska Franchise Föreningen. Det visar att franchise är en effektiv expansionsmodell som sprider goda affärsidéer med hjälp av engagerade entreprenörer och egenföretagare.

Även om 2020 var ett tufft år för de allra flesta företag så svarade 23 procent av franchiseföretagen i undersökningen att deras omsättning ökat under året. I genomsnitt hade omsättningen bland dessa företag ökat med 22 procent. Endast en procent av franchisetagarna uppges ha gått i konkurs under 2020.

– Undersökningen bekräftar att företag som drivs med franchise drabbas av förhållandevis få konkurser jämfört med andra företag. Det beror sannolikt på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare.

Hälften av franchisegivarna i undersökningen bedömer att antalet anställda i de egna franchiseföretagen ökar under det kommande året. Något färre franchisegivare tror att antalet anställda förblir oförändrat och endast tre procent tror att antalet anställda minskar under de kommande 12 månaderna.

Stor optimism bland svenska franchiseföretag

Johan Martinsson, vd Svenska Franchise Föreningen

– Vi vet att franchiseföretag har en relativt stor andel unga medarbetare och att de erbjuder många ungdomar en första möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det bekräftas också av undersökningen som visar att 33 procent av franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre.

När det gäller franchiseföretagens marknadsföring har tidigare undersökningar visat att franchiseföretag varit snabbare än andra företag att använda digitala kanaler. De har även använt digitala kanaler i större omfattning än andra företag. Enligt undersökningen spenderas hela 66 procent av marknadsföringsbudgeten i franchiseföretag idag på digital marknadsföring.

– Sociala medier är det vanligaste sättet att marknadsföra sitt företag och används av 97 procent av franchiseföretagen. 70 procent arbetar med sökmotoroptimering (SEO) och 57 procent använder sökordsmarknadsföring (SEM), säger Johan Martinsson.

Relaterade Artiklar