96 % av svenska företag planerar fortsatt hybridarbete
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR 96 % av svenska företag planerar fortsatt hybridarbete

96 % av svenska företag planerar fortsatt hybridarbete

Publicerat av: Redaktionen

Majoriteten (65%) av svenska företagsledare tror att hybridarbete ger ökad lönsamhet och är totalt sett är betydligt mer öppna för en progressiv arbetsplatspolitik än övriga nordiska länder, visar en ny rapport från Owl Labs – The State of Hybrid Work Report.

En ny studie (The State of Hybrid Work Report) från teknikföretaget Owl Labs, där 500 företagsledare i Norden har deltagit, visar att endast 6% förväntar sig att deras anställda återvänder till kontoret på heltid efter pandemin, vilket indikerar en mer permanent övergång till hybridarbete.

Hela 96% av svenska företagsledare planerar för en hybrid arbetskraft efter pandemi, tätt följt av Norge (95%), Danmark (92%) och Finland (92%).

Två tredjedelar (66%) av de nordiska företagsledarna anser att hybridarbete gör företag mer lönsamma. Bland de svenska företagsledarna tror 65% på ökad lönsamhet genom hybridarbete (Finland 69%, Danmark 65% samt Norge 55%). Större företag med fler än 1000 anställda tror i högre utsträckning att hybridarbete gör dem mer lönsamma (78%) än små och medelstora företag (61%).

Närmare hälften (48%) av de nordiska företagsledarna tror att distans- och hybridarbete har påverkat deras verksamhet positivt, och mindre än en fjärdedel (23%) tror att distansarbete har haft en negativ inverkan på deras verksamhet. De tre affärsområdena som ansågs påverkas mest positivt innefattar: företagskostnader (50%), produktivitet (48%) och medarbetarnas välbefinnande (48%).

En ny, friare arbetsmiljö

Två tredjedelar (66%) av de nordiska företagen planerar att införa ett bestämt antal dagar per vecka som de anställda ska befinna sig på kontoret. Danska företag leder med 73%, följt av svenska företag, 68%, och finska företag, 60%. Norska företag är de som minst sannolikt kommer att genomdriva ett visst antal dagar på kontoret, 55%.

Majoriteten av företagsledarna (62%) planerar att behålla samma storlek på kontorslokalerna som innan pandemin, även med ökat hybridarbete. Endast 14% av de nordiska företagen planerar att göra sig av med sina kontor helt och hållet där, å andra sidan, 3% planerar att öka lokalytan för att få plats med ett växande team. Ungefär en tredjedel, 35%, av de norska företagen planerar med största sannolikhet att göra sig av med sina kontor helt och hållet

96 % av svenska företag planerar fortsatt hybridarbeteHela 94% av de nordiska företagsledarna är angelägna om att utforska nya rutiner som syftar på framtidens arbete efter pandemin, som t.ex. införande av möjligheten att arbeta från var som helst) (42%) och en 4-dagars arbetsvecka (33%). Genomgående i undersökningens resultat är svenska företagsledare mycket mer öppna för att utforska en progressiv arbetsplatspolitik (friare disponering av dagar på kontoret eller hemma, friare valmöjligheter om varifrån man arbetar m.m.), och där Norge är minst öppna för att utforska detta.

Tekniken spelar en avgörande roll för fungerande hybridarbete

När företag går över till hybridarbete spelar tekniken en avgörande roll. Majoriteten (90%) av nordiska organisationer planerar därför nu sin arbetsplatspolitik och infrastruktur för att förbereda sina arbetsplatser för detta. Viktiga förberedelser företagen genomför är:

  • Investeringar i digitala kommunikationsverktyg och teknik, som t.ex. Slack, Zoom, konferenskameror m.m. (28%)
  • Fortsatta åtgärder för social distansering för de anställda på kontoret (28%)
  • Tillhandahålla hem- och kontorsutrustning så att anställda enkelt kan arbeta hemifrån och från kontoret, eller andra platser (25%)

Frank Weishaupt, VD för Owl Labs:

– Det är uppmuntrande att se att företagsledare i de nordiska länderna anammar hybridarbete efter pandemin. Eftersom organisationerna redan har anpassat sig för att arbeta på distans har de också sett fördelarna. Nu finns möjligheterna att anställa kunnig personal på distans oavsett var de bor genom att använda sig utav ny teknik, samtidigt som de skära ned på kostnader. Teknik kommer att spela en nyckelroll för att stödja ett permanent skifte mot hybridarbete. Företagen som lyckas kommer att ta fram infrastruktur- och arbetsplatspolicyer som möjliggör anställda att bibehålla en hög nivå av kreativitet och samtidigt ha ett fungerande samarbete, varhelst de ansluter ifrån.

 

Relaterade Artiklar