Hem NYHETER Poly: ”Hybridarbete är här för att stanna”

Poly: ”Hybridarbete är här för att stanna”

Publicerat av: Redaktionen

År 2020 har på många sätt varit en symbolisk start för en ny era som har tvingat oss att se över vårt sätt att arbeta.

Poly: ”Hybridarbete är här för att stanna” 2

Hybridarbete är här för att stanna

I Norden är hybridarbete inget nytt, men den pågående pandemin har tagit begreppet till en helt ny nivå. Under 2021 kommer vi se förändringar i arbetsgivarpolitiken och UC-leverantörerna kommer behöva arbeta hårt för att möta det nya behovet av mötesteknik. Nedan listar Paul Clark, europachef på teknik- och kommunikationsföretaget Poly, tre tekniktrender för 2021.

Trend 1: resandet blir mindre viktigt 

Historiskt sett har företag varit beroende av internationella resor för att göra affärer och så har det varit fram till pandemins start i våras, när restriktioner och nationella begränsningar försatte resebranschen i ett dystert tillstånd. I och med att företag har börjat använda Unified Communcations, UC-teknik, har fokus skiftat från ”resor” till ”människor”.

Det går inte att undgå att behovet av video-, ljud-, och mjukvarutjänster har ökat och kommer fortsätta öka även under 2021. Även om vi så småningom kommer kunna återgå till det normala kommer affärsresor och handelsavtal inte se ut på samma sätt som tidigare. 

Trend 2: gränsen mellan ”consumer” och ”prosumer” suddas ut 

Linjen mellan ”consumer” och ”prosumer” kommer fortsätta suddas ut under nästa år. När samma produkt används både privat och på jobbet ställs höga krav på såväl komfort och funktioner som på design. Tekniken kommer individualiseras och konsumenten kommer sättas i centrum, och branschen kommer utvecklas ytterligare. UC-teknik och -programvaror kommer bli ännu enklare att använda och det kommer bli en självklarhet i många hem att ha ett arbeta-hemifrån-kit, med teknik i professionell klass. Teknikleverantörer som inte lyckas anpassa sina strategier i linje med trendutvecklingen för prosumer kommer troligtvis att försvinna. 

Trend 3: hybridarbete är här för att stanna 

Oavsett om vi arbetar hemifrån, från kontoret eller någon annanstans, är vi människor som mest kreativa i mötet med andra människor. Detta sattes på prov när pandemin slog till i våras och alla som hade möjlighet rekommenderades att arbeta hemifrån. Hybridarbete har fått en ny betydelse under 2020, och när så gott som alla arbetar mesta tiden på distans är det plötsligt ingen som är annorlunda – och med bra UC-teknik är ingen distans för lång för att kunna knyta samman oss människor. Under 2021 kommer människan vara den största tillgången i alla företag. De ansträngningar som företag och organisationers HR-avdelningar har gjort för en människocentrerad kultur under 2020 kommer bana väg för framtidens arbete. Det råder ingen tvekan om att hybridarbete följer med in i 2021. Flexibilitet i arbetsmetoder, arbetsytor och arbetskultur kommer fortsätta omfamnas med öppna armar under nästa år.  

Relaterade Artiklar