Spendrups höjer ribban för digital transformation med Infor
Hem NYHETER Spendrups höjer ribban för digital transformation med Infor

Spendrups höjer ribban för digital transformation med Infor

Publicerat av: Redaktionen

Infor, ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet, tillkännagav idag att det svenska bryggeriet Spendrups har valt Infor Optiva och Infor Advanced Scheduling.

Spendrups höjer ribban för digital transformation med Infor 2Applikationerna ingår i Spendrups plan för digital transformation och blir ett pådrivande verktyg för snabbare lansering av nya produkter och ökade marknadsandelar

För framgångsrik lansering av nya produkter på en komplex marknad krävs det att Spendrups har flexibilitet och framförhållning. Företaget måste även kunna identifiera och anpassa sig till marknadstrender snabbare än konkurrenterna. Infor Optiva – en lösning för produktlivscykelhantering (Product Lifecycle Management, PLM) – förbättrar förutsättningarna för effektiv produktutveckling och underlättar innovationer så att produktutbudet kan uppfylla förändrade önskemål från konsumenterna och nå ut på marknaden snabbare. Applikationen räknar också ut näringsvärden, vilket ger smidiga etikett- och märkningsprocedurer och underlättar kommunikationen med kunder och leverantörer.

Med Infor Advanced Scheduling kan all produktionsplaneringsinformation samlas på en och samma plats, vilket ger bättre överblick över hela processen.

Applikationen kan simulera utfallet av olika produktionsalternativ och tackla de komplicerade planeringsprocesserna inom bryggerinäringen, till exempel hantering av ett flertal tankar och fyllningslinjer. Den visar också hur verksamheten påverkas av olika beslut, och med hjälp av denna information kan Spendrups förkorta omställningstiderna och öka kapaciteten.

– Bryggerinäringen blir allt mer komplex och lanseringstider och produktanpassning är helt avgörande inom sektorer med hög utvecklingstakt. Allt fler produkter, kategorier och förpackningstyper ställer samtidigt högre krav på produktionsplaneringen. Dessutom måste ett högt kapacitetsutnyttjande och en hög servicegrad kunna upprätthållas, säger Anna Darnhede, IT-specialist på Spendrups. Digitalisering är en grundförutsättning för att vi ska kunna ta oss an dessa utmaningar. Vi är förvissade om att Infor Optiva och Infor Advanced Scheduling ger oss de bästa verktygen för vårt arbete med att utveckla nya produkter och utöka marknadsandelarna inom våra produktkategorier.

– Tillverkare av snabbrörliga konsumentvaror har det verkligen tufft, och kraven på att de ska leverera mängder av olika produkter, kategorier och förpackningstyper blir allt högre, säger Johan Made, Infors Nordenchef. Digitalisering är ett avgörande vapen när företag ska slåss på en marknad där konkurrensen blir tuffare för varje dag. De som väljer applikationer med fokus på ökad flexibilitet, innovationsförmåga och korta lanseringstider kommer oundvikligen att gå segrande ur striden.

Relaterade Artiklar