Hem DETALJHANDEL Retail Knowledge och MRC Stockholm blir starkare tillsammans

Retail Knowledge och MRC Stockholm blir starkare tillsammans

Publicerat av: Redaktionen

Bemanningsföretaget MRC Stockholm flyttar in hela sin verksamhet hos Retail Knowledge.

Retail Knowledge och MRC Stockholm blir starkare tillsammans 3Detta är det första steget i en strategisk process för att stärka båda bolagen och där med möjliggöra en framtida fusion.

MRC Stockholm är ett av de ledande bemanningsbolagen inom dagligvaruhandeln i Stockholm med omnejd. Bolaget startade för 20 år sedan och har avtal med företag som ICA, Coop, Carlsberg m.fl. Samarbetet med Retail Knowledge innebär att båda bolagen fortsatt kommer verka under sina respektive varumärken samtidigt som bolagen kommer att dra nytta av varandras kompetenser, system och gemensamma investeringar.

Tillsammans blir båda bolagen helt enkelt starkare och ännu mer intressant samarbetspartner.

Ett plus ett blir tre

MRC Stockholm och Retail Knowledge har verkat i symbios i 20 år fast inom sina branscher. Det finns styrkor hos båda bolagen samtidigt som en gemensam satsning skapar helt nya möjligheter för expansion både tjänstemässigt och nationellt.

– MRC Stockholm har en mycket stark ställning inom dagligvaruhandeln i Stockholm med omnejd. Vi ser stora möjligheter att implementera vissa tjänster som Retail Knowledge tagit fram och erbjuda dessa till våra kunder. I och med detta samarbete öppnar även dörren till en nationell expansion, säger Per Steveling, VD och Grundare av MRC Stockholm.

Retail för alla sinnen

Det intensifierade samarbetet skapar synergieffekter både för Retail Knowledge och MRC Stockholm samt speglar bättre framtidens behov inom handeln.

– I och med detta strategiska samarbete kan vi tillsammans skapa intressanta erbjudanden för en kombinerad detalj- och dagligvaruhandel. Ser vi det från ett retailperspektiv ger detta en möjlighet för oss att skapa spännande retail för alla sinnen. Att helt enkelt kunna kombinera dagligvaruhandelns smaker och dofter i klassiska retailmiljöer, säger Fredrik Weisten, VD och Grundare av Retail Knowledge.

Relaterade Artiklar