Nytt utvecklingssteg för AI-baserade utvecklare
Hem E-HANDELAMAZON Nytt utvecklingssteg för AI-baserade utvecklare

Nytt utvecklingssteg för AI-baserade utvecklare

Publicerat av: Redaktionen

Få yrken har förändrats så mycket av AI-tekniken som programmering och IT-utveckling.

Det är också där vi snabbast kommer att se nästa steg i evolutionen för AI, förutspår techevangelisten Werner Vogels, CTO på Amazon.

 Redan innan det breda genombrottet för generativ AI under 2023 har ett av de vanligaste användningsområdena för tekniken varit att använda digitala assistenter för att skriva och felsöka programkod.

Många av de enkla och repetitiva uppgifterna vid kodning hanteras idag genom olika former av automatisering – 2023 uppgav 70 procent av utvecklarna i The Verges enkät Stack Overflow Survey att de redan använde, eller planerade att börja använda AI-verktyg för sin kodning.

I ett tidigt skede har verktygen främst handlat om att automatisera enkla och repetitiva processer i utvecklingsarbetet. Enligt Werner Vogels är de digitala assisterna nu redo för nästa steg, tack vare den explosiva utvecklingen på AI-området är.

Nytt utvecklingssteg för AI-baserade utvecklare

Werner Vogels på scen vid AWS re:Invent 2023

”De kommer inte bara att förstå och skriva kod, utan kommer att vara outtröttliga samarbetspartners – och lärare. Inget uppdrag kommer dränera dem på energi och de kommer aldrig att tappa tålamodet med att förklara ett koncept eller göra om en uppgift, oavsett hur många gånger du frågar. Med obegränsat med tid och tålamod, kommer de att kunna stötta hela IT-organisationen” skriver han i e-boken Tech Predictions for 2024 and Beyond som publicerades av Amazon Web Services (AWS) i december 2023.

En följd av utvecklingen blir att gränserna mellan olika roller i organisationen – frontend- och backendutvecklare, gränssnittsdesigners, DevOps-ingengörer och IT-arkitekter kommer att suddas ut.

När AI-assisterna förstår sammanhangen i ett helt system, snarare än bara enskilda delar av det, kan de ge rekommendationer som ger kreativa superkrafter – exempelvis skapa lågkod-applikationer baserade på en servettskiss, skapa applikationsmallar från enkravspecifikation eller ge strategiska rekommendationer för hur infrastrukturen ska vara uppbyggd. Assistenterna kommer också att kunna anpassas ända ner till en enskild utvecklares behov och önskemål, samtidigt som de har en enorm kunskapsbas bara millisekunder bort.

Andra användningsområden Werner Vogels tar upp som exempel är att klara att strukturera om och migrera kompletta applikationer, exempelvis uppgradera från Java 8 till Java 17, eller bryta ner en applikation till olika mikrotjänster.

”Utvecklare kommer fortfarande att behöva planera och utvärdera det som produceras. Men assistenterna kommer att kunna bidra med att söka igenom akademisk forskning för att, till exempel, välja rätt algoritmer för ett distribuerat system, eller förstå hur olika resurser var för sig påverkar effektiviteten och utveckla prismodeller utifrån insikterna ”, skriver han.

Under AWS re: Invent i slutet av 2023 visade AWS upp Amazon Q, en AI-assistent som ger en försmak av morgondagens utveckling. Den har ett brett utbud av användningsområden för affärsbruk, och är bland annat integrerad med utvecklarverktyget Amazon CodeWhisperer och ger det en mängd nya, och mer kraftfulla förmågor och interaktionsmöjligheter.

Relaterade Artiklar