Nytt NKI-rekord hos SafeTeam – igen!
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Nytt NKI-rekord hos SafeTeam med nöjda kunder – igen!

Nytt NKI-rekord hos SafeTeam med nöjda kunder – igen!

Publicerat av: Redaktionen

Trenden är tydlig – SafeTeams kunder blir bara nöjdare och nöjdare!

I senaste mätningen 2022 stiger nu SafeTeams NKI ytterligare, till 4,6 på en femgradig skala.

Från redan tidigare rekordhöga NKI-värden är detta ett fantastiskt högt resultat.

SafeTeams NKI (Nöjd Kund Index) har gått stadigt uppåt i mätningarna, som utförs vartannat år:

  • 2014: 4,2
  • 2016: 4,3
  • 2018: 4,4
  • 2020: 4,5
  • 2022: 4,6
Bra service – ett framträdande resultat i undersökningen

Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer. Utöver NKI-frågor fick kunderna bland annat en fråga om vad de tycker särskiljer SafeTeam i jämförelse med andra säkerhetsföretag. En övervägande del av svaren handlar om ”Bra service”.

Detta bekräftas av kunder i många sammanhang, som exempelvis när ett fastighetsbolag i Stockholm berättar om samarbetet med SafeTeam:

– Jag kan nog uppfattas som en svår beställare eftersom jag har ganska höga krav. SafeTeam har verkligen varit lätta att bolla med i projektet och kommit med kreativa lösningar, vilket jag värderar högt. Jag vill också rikta en stor eloge till SafeTeams installatörer som varit otroligt serviceinriktade, säger Robert Hommas, projektledare på Victoriahem.

Vad ligger bakom?

På SafeTeam finns ett kundcentrerat fokus som genomsyrar hela bolaget – i allt man gör. Att erbjuda ”det där lilla extra” till sina kunder i form av hög service har suttit i väggarna sedan SafeTeam grundades 1968. Idag är det tydligt definierat i SafeTeams värdegrund genom värdeorden Schysst, Säker och Servicefokuserad som mynnar ut i att SafeTeam erbjuder Service i Särklass till sina kunder.

Nytt NKI-rekord hos SafeTeam – igen!Service i Särklass är ett närvarande begrepp hos alla som jobbar på SafeTeam, det går inte att missa. Felipe Flores, anställd på SafeTeam sedan många år, uttrycker det så här:

– Det är en sak att läsa om värderingar på ett papper. En helt annan sak att faktiskt jobba enligt dem, vilket vi gör på SafeTeam.

Helhetstänk

De höga NKI-resultaten visar att SafeTeams starka fokus på Service i Särklass varit helt rätt strategi för att nå framgång. Kunderna är mycket nöjda! Thomas Benneklint, VD på SafeTeam, berättar även om vikten av helhetstänk:

– Parallellt med vårt ständigt aktiva värdegrundsarbete finns även en satsning på trivsel hos personalen. Detta går hand i hand. Trivs man på sitt jobb är det lättare att ge kunder hög service. Det är därför viktigt med ett helhetstänk. Service i Särklass är lika viktigt mot kunder, som internt mellan alla medarbetare på SafeTeam. Det är grunden i vår fina företagskultur.

Vad händer nu?

På SafeTeam är man mycket stolt över det rekordhöga NKI-värdet. Arbetet fortsätter dock målinriktat genom ständiga förbättringar både för att bibehålla, samt ytterligare höja, kundnöjdheten.

Diplomet Nöjda kunder

SafeTeam har tilldelats diplomet från Enkätfabriken som visar på att företaget har en hög grad av nöjdhet bland sina kunder. 2022 års NKI-värde uppgår till 4,6.

Relaterade Artiklar