Ny kartläggning från Svea Bank visar: Svenska e-handlare får en tuff start på 2023
Hem BETALLÖSNINGAR Ny kartläggning från Svea Bank visar att svenska e-handlare får en tuff start på 2023

Ny kartläggning från Svea Bank visar att svenska e-handlare får en tuff start på 2023

Publicerat av: Redaktionen

Ränteökningar, inflation och skenande elpriser har slagit hårt mot Sveriges e-handlare och många räknar med en motig start på det nya året.

En av tre e-handlare tror att deras tillväxt kommer vara negativ eller helt utebli under det första kvartalet.

Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

 Svensk e-handel drabbas hårt av den rådande ekonomin. I Sveas senaste e-handelsindikator, som besvarats av 561 e-handlare, svarar drygt 40 procent av e-handlarna att tillväxten varit negativ eller helt uteblivit under fjolårets sista tre månader. Prognosen för årets tre första månader ser dock något ljusare ut. 67 procent tror på tillväxt under kvartalet, medan 33 procent tror att tillväxten kommer vara negativ eller utebli.

Jämfört med föregående år tror 37 procent att försäljningen kommer vara sämre under första kvartalet än under samma period 2022. Ungefär en tredjedel av e-handlarna spår dock att försäljningen kommer vara ungefär samma som fjolårets medan 22 procent tror att den kommer bli bättre i år.

Ny kartläggning från Svea Bank visar: Svenska e-handlare får en tuff start på 2023Ränteökningar och inflation bromsar tillväxten

Det är framför allt räntehöjningar, inflation och försämrad ekonomi bland hushållen som kommer hämma tillväxten enligt e-handlarna. Det uppger 61 respektive 60 procent av de som spår en svag, negativ eller utebliven tillväxt under 2023. Många räknar även med att de ökade energi- och bränslepriserna kommer ha en negativ inverkan, något som 51 respektive 39 procent svarar. Av de som tror på en stark tillväxt är det främst effektiv marknadsföring och ökad efterfrågan som e-handlarna tror kommer driva framgångarna.

  • Det senaste året har varit utmanande för e-handlarna och mycket talar för att det kommer fortsätta även under Framför allt är det svenskarnas försämrade köpkraft som slår mot e-handlarnas framtidstro. Det är dock viktigt att poängtera att trots det tuffa utgångsläget tror nära 7 av 10 e-handlare på tillväxt under det första kvartalet. Vi ser alltså också en del optimism vilket känns hoppfullt, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.
Så förbereder sig e-handlarna för försäljningen under Q1

Att utöka marknadsföringen i sociala medier är det som flest e-handlare gjort för att förbereda sin e-butik inför årets första kvartal. 44 procent uppger att de valt denna strategi. Många har även förberett sig genom nya kampanjer och erbjudanden samt sökordsoptimering av e-butiken. Det uppger 43 respektive 27 procent.

  • Kanaler som TikTok och Instagram kommer bli ännu viktigare för e-handlarna framöver. Här kommer de nära konsumenten samtidigt som mätbarheten gör att det är enkelt att skala upp de aktiviteter som genererar försäljning vilket skapar en kostnadseffektivitet, säger Emma

När det kommer till vilka branscher e-handlarna tror blir starkast under årets första kvartal är det framför allt begagnat och livsmedel som sticker ut. Dessa branscher tror nämligen 33 respektive 27 procent kommer att gå bäst under Q1 2023.

Här är branscherna som kommer gå bäst under Q1 enligt e-handlarna:
1. Begagnat/vintage (ny*) 33 %
2. Livsmedel (1) 27 %
3. Hemelektronik/teknik (2) 6 %
4. Skönhet/hälsa (5) 5 %
5. Tjänster (10) 5 %

 

 *Placering i e-handelsindikatorn oktober 2022 inom parentes.

Relaterade Artiklar