Molnet nyckel till retailföretagens framgång
Hem TRENDER Molnet nyckel till retailföretagens framgång

Molnet nyckel till retailföretagens framgång

Publicerat av: Redaktionen

En tydlig trend under de senaste åren är att allt fler företag inom retailbranschen har insett vikten av data –  och att det är förmågan att samla in och tolka dem som kommer att vara avgörande för ett företags förmåga att överleva.

Allt fler förstår att det är de företag som anpassar sina processer och sin verksamhet efter insamlade data som bäst kommer att uppnå sina affärsmål framöver.

Tyvärr är allt för få medvetna om hur de bäst ska gå till väga för att uppnå detta.

Men som tur är finns det värdefulla verktyg till hands.

Molnet nyckel till retailföretagens framgång

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

Genom att använda molntjänster kan företag nämligen hantera stora datamängder på ett smidigt sätt och samtidigt analysera dem för att kunna skapa bättre affärsbeslut. Jag hoppas därför att trenden utvecklas så att fler företag inser fördelarna med datahantering i molnet.

Det är dock inte bara på detta område som molnet utgör nyckeln till framgång för retailföretagen. Nedan följer ett par trender till, som jag tror att vi kommer att se mer av inom retailbranschen.

Ökat hållbarhetsfokus

Det ökade hållbarhetsfokuset är en annan viktig trend. Företag kommer troligen att, i allt större utsträckning, ta fram nya hållbarhetsmått för att mäta och kommunicera sina framsteg inom området.

Även i detta fall kan molnet spela en avgörande roll; för med hjälp av molntjänster kan företag spåra och analysera miljöpåverkan av produkter och processer, vilket både kan hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål och få konkurrensfördelar.

 Delad data

Även en ökad vilja att dela data med externa parter är en tydlig trend vi ser inom retailbranschen – och även i detta fall är molnet en nyckel.

Med en ökad datahantering i molnet kan företag smidigt hantera och dela data med leverantörer, partners och kunder, för att undvika överbelastning och andra logistiska problem. Man kan även förbättra kundupplevelsen på detta sätt, då man med hjälp av molntjänster lättare kan se till att produkter finns i lager och att kunderna har tillgång till de produkter de efterfrågar.

Framtidens retailupplevelser

Slutligen ser vi även en ökning av immersiva retailupplevelser. Allt fler företag satsar på att i allt högre grad skapa unika shoppingupplevelser – vilket ger dem nya möjligheter att fånga in förstahandskunddata, samt skapa benägenhets- och rekommendationsmodeller baserade på köpbeteende. Och, med risk att låta tjatig, så utgör även i detta fall molnet ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten i rätt riktning.

Det är tydligt att data kommer att vara en avgörande faktor för att uppnå framgång inom retailbranschen i framtiden. Att ta tillvara på data och använda dem för att förbättra beslutsfattandet och öka effektiviteten är inte längre en valmöjlighet – utan en nödvändighet. Därför är det av största vikt att man som företag ser över vilka verktyg och tjänster som finns tillgängliga för att detta arbete ska ske på bästa sätt.

För lösningen finns tillgänglig  – och stavas, kort sagt; molnet.

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

 

Relaterade Artiklar