Dalarna är en av Sveriges mest populära destinationer – så mycket gick till kommun och region
Hem TRENDER Dalarna är en av Sveriges mest populära destinationer – så mycket gick till kommun och region

Dalarna är en av Sveriges mest populära destinationer – så mycket gick till kommun och region

Publicerat av: Redaktionen

Fler övernattningar och en ökad andel utländska besökare.

Detta trots hög inflation, stigande räntor och en sommar som regnade bort.

Nu kan Visit Dalarna presentera rykande färska siffror kring hur det gick för besöksnäringen i Dalarna under hela förra året.

 Dalarna är vinterdestinationen nummer ett i Sverige, och danskarna har förstärkt sin närvaro ytterligare, säger Chatarina Eriksson, vd Visit Dalarna.

Dalarna är en av Sveriges mest populära destinationer – så mycket gick till kommun och regionDet är i besöksnäringsföretagen som tillväxt och sysselsättning skapas. Drivkraft och entreprenörskap i små och stora företag är två av de viktigaste faktorerna som har tagit Dalarna till en stark position nationellt. Såväl svenska som internationella gäster väljer att åka till Dalarna som är den fjärde största besöksregionen i landet.
– Vi kan se i statistiken att omsättningen minskat, trots större antal övernattningar. Det här beror till stor del på lägre drivmedelspriser, men till viss del även på att besökarna höll hårdare i plånboken under semestern och att användandet av egna fritidshus ökade, säger Chatarina Eriksson.

Omsättningen är även grund för beräkningsmodellen kring sysselsättningen, och där handlar det om årsverken, så en säsongsanställd kan inte räknas som ett helt årsverke. Det är med andra ord betydligt fler personer som är verksamma inom besöksnäringen.
– Statistiken ger en indikation på hur besöksnäringen i Dalarna mår, och vi kan inte annat än att glädjas åt att de insatser vi gör internationellt verkar ge resultat. Vi behöver de utländska besökarna för att företagen ska få bättre förutsättningar till en hållbar verksamhet året om, säger Chatarina Eriksson.

Summering Dalarnas besöksnäring under 2023:

Turismen i Dalarna hade en omsättning på 11,1 miljarder kronor. Resultatet innebar 6 847 årsverken sysselsatta inom turism. Logi var omsättningsmässigt den största enskilda branschen med 3,0 miljarder. Fritidshus var omsättningsmässigt den största enskilda kategorin med 2,8 miljarder kronor. Förmedlad stuga/lägenhet (SoL) var den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 23 % av samtliga kommersiella övernattningar. Boende i egna fritidshus var den klart dominerade övernattningskategorin med 7,1 miljoner gästnätter (43 %). Totalt gjordes 16,4 miljoner turistiska övernattningar under 2023.

Av de 780 414 utländska gästnätterna i Inkvarteringsstatistiken kommer 43 % ifrån Danmark.

Den utländska turistomsättningen var 1,3 miljarder kronor och motsvarar 11,3 % av den totala turismomsättningen i Dalarna.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar