Fler detaljhandelsföretag behöver anamma partnerskap för betallösningar
Hem BETALLÖSNINGAR Många detaljhandelsföretag behöver anamma partnerskap för betallösningar

Många detaljhandelsföretag behöver anamma partnerskap för betallösningar

Publicerat av: Redaktionen

Betalningar är ett komplext område som inte får tillräckligt stor uppmärksamhet av många företag.

Företag behöver i större utsträckning än hittills arbeta mer tillsammans med banker, fintechföretag och andra partner för att driva fram de bästa produkterna och tjänsterna.

 Betalningar är viktigt för de flesta företagen, men många av dem är inte villiga eller kapabla att utveckla den betalteknik som behövs för att konkurrera i dagens digitala ekonomi. Komplexiteten kring betalningar ökar också i takt med att de växer, diversifierar och expanderar till nya marknader då global handel måste kunna stödja ett stort antal lokala betalningsmetoder.

Att ta in partner innebär att företag kan fokusera på strategiskt ledarskap snarare än taktisk implementering av betalteknik. De som inser detta söker betrodda partner som kan hjälpa till att integrera betallösningar. Vi ser detta inom detaljhandeln men även andra branscher som till exempel resor och bilindustrin. Vi ser en del bra exempel på partnerskap för betalningar i appar och annan inbyggd teknik. En del företag väljer till exempel att samarbeta för att påskynda leverans av en superapp med många funktioner, snarare än att själva bygga alla tjänster.

En flexibel strategi för digital teknik är nyckeln till samarbete med partner, eftersom en strategi som passar alla sällan tar hänsyn till nyanserade affärsfrågor. Varje företag har sina egna utmaningar, möjligheter och arbetssätt att ta itu med. Förmågan att utvärdera, uppdatera och förbättra användningen av digital teknik för att lösa utmaningar gör det möjligt för företag att utvecklas och växa. Det bör inte vara en enstaka omvandling, utan en pågående, kontinuerlig process som vi kallar för digital acceleration. Att dela upp digitala projekt i en serie små steg, vart och ett med praktiska leveranser, ger de bästa förutsättningarna för att skapa nya digitala processer.

Vi känner till en global detaljhandelskedja som implementerade en lösning för orkestrering av betalningar för att ansluta till förvärv och alternativa betalningsmetoder som öppna banklösningar och köp nu, betala senare-leverantörer. Genom att, i samarbete med partner, integrera dessa lösningar fick verksamheten stöd med att minska kostnaderna, öka acceptansen och minska bedrägerierna, samtidigt som kunderna fick en bra kassaupplevelse.

Innan företag börjar använda betalningar i realtid bör de noggrant överväga hur det väntas påverka deras personal, processer och teknik. Betalningar dygnet runt innebär att löpande hantera betalningsgodkännanden, likviditet och försöka förhindra bedrägerier.

Vår erfarenhet från företag i Norden, inklusive Sverige, och globalt är att det ofta är kostnadseffektivt att ta in partner för att göra mycket av grundarbetet, det kan också innebära frigörelse från gammal IT-infrastruktur och möjliggöra mer flexibla arbetssätt som bättre matchar kundernas förväntningar.

En annan aspekt är att data är en nyckelkomponent för framgångsrika partnerskap och integrationer av betalteknik. En betrodd partner kan hjälpa företag att förstå och använda data på ett bra och ansvarsfullt sätt.

Fler detaljhandelsföretag behöver anamma partnerskap för betallösningar

Philip Carl, Nordenchef för Endava

Mobilt drivna och inbyggda betalningar är på väg att bli norm och konsumenterna kommer att välja enkla betalningar, oavsett vad de köper eller var de köper det. I takt med att konsumenterna i allt högre grad övergår till en digitalt inriktad ekonomi måste företagen följa efter. Oavsett om det gäller detaljhandel eller andra branscher behöver företagen undersöka hur de kan införa de bästa betallösningarna för sina kunder och försöka överträffa konkurrenterna. Om det görs på rätt sätt kan det ge en bättre kundupplevelse, minskade bedrägerier, mer lojala kunder och ökad försäljning.

Av Philip Carl, Nordenchef för Endava

Relaterade Artiklar