Konsumentkraven ökar på företagen
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Konsumentkraven ökar på företagen

Konsumentkraven ökar på företagen

Publicerat av: Redaktionen

Varannan konsument uppger att de skulle sluta använda en onlinetjänst till följd av en dataläcka.

Hälften av alla konsumenter uppger att de skulle sluta använda en digital tjänsteleverantör om företaget utsattes för en dataläcka, enligt en global rapport från Kaspersky.

Ännu större upprördhet bland användarna syns i fall av missanvändning av data som hade kunnat undvikas. 63 procent av respondenterna uppger att de skulle sluta använda en tjänst ifall de tror att deras data skulle kunna säljas till en tredjepart. Undersökningen visar att ju mer konsumenter förstår det ansvar som företag har på sig för att skydda användarnas dataintegritet, ju högre krav ställer de på företagen att redovisa hur de hanterar användardata.

Under pandemin har allt fler aktiviteter flyttats online. Vi shoppar, underhålls, jobbar och umgås digitalt mer än vi någonsin tidigare gjort. Det har lett till en ökad medvetenhet om hur mycket data vi delar och vad det kan få för konsekvenser. 43 procent av svenskarna i undersökningen uppger att de oroar sig för hur deras aktiviteter på internet ständigt spåras av webbplatser de besöker och tjänster de använder.

Det gör också att allt fler ställer högre krav på företag och myndigheters datahantering. 38 procent av svenska användare bekräftar att de vill att företag ska vara mer transparenta när det kommer till datahantering och ungefär lika många (39 procent) tycker att företag ska vara öppna med hur deras teknik fungerar. Nästan hälften (48 procent) ställer motsvarande transperenskrav på myndigheter när det kommer till datainsamling och hantering.

Samtidigt betyder inte detta att konsumenter är emot användningen av data generellt sett. 54 procent av svenskarna uppger att de appar och digitala tjänster de använder hjälper dem i vardagen avsevärt. 6 procent har själva varit med om att deras personliga data har läckt ut eller delats felaktigt av en tredjepart, vilket lett till att hemlig information exponerats (73 procent) eller att de förlorat pengar (60 procent).

– Utifrån denna data är det uppenbart att användare idag efterfrågar mer kontroll, och de ställer nu högre krav på att företag och myndigheter är öppna med hur deras data används, kommenterar David Jacoby, cybersäkerhetsexpert på Kaspersky. Det är viktigt att företag är medvetna om och erkänner det konsumentkravet eftersom det annars riskerar att få allvarliga negativa effekter på företagets anseende.

Cybersäkerhetsexperten David Jacoby tipsar

Det kan du som konsument tänka på för att känna dig trygg med att din information inte hamnar i fel händer:

  • Håll program och operativsystem uppdaterade. Med nya uppdateringar fixas sårbarheter till vilket innebär en mindre risk för dataläckor.
  • Välj en krypterad WiFi-anslutning. Det ger ett bättre skydd för dina enheter och din personliga data. Med en säkerhetslösning som Kaspersky Security Cloud får du dessutom ett brett utbud av verktyg som höjer säkerhetsnivån på dina enheter.
  • När du kopplar upp dig till ett offentligt nätverk bör du överväga att använda en VPN-tunnel. Det skyddar din data och sparar inte din historik, söksträngar eller andra aktiviteter, vilket skyddar dig från en potentiell läcka.
  • Byt lösenord regelbundet, och inte minst de som du får automatiskt när du registrerar en produkt, som exempelvis till vissa enheter eller din router. Dessa standardlösenord är ofta för svaga och redan tillgängliga på internet.
  • Slutligen, var vaksam på övertygande email som kan vara skadliga. Tänk alltid en extra gång på säkerheten när du använder olika appar och tjänster.

Relaterade Artiklar