Konsumenter alltmer intresserade av ”virtual living”
Hem UNDERSÖKNING Konsumenter alltmer intresserade av ”virtual verklighet”

Konsumenter alltmer intresserade av ”virtual verklighet”

Publicerat av: Redaktionen

Detaljhandeln, dagligvaruhandeln och resebranschen kommer att investera mer i kundupplevelser som blandar digitala och fysiska miljöer, tack vare nya teknologier som förstärkt och virtuell verklighet.

De företag som begränsar sina teknikinvesteringar ser dessutom ut att hamna på efterkälken.

Det visar en ny global undersökning från Accenture.

I undersökningen deltog drygt 11 000 konsumenter från 16 länder. Den visade att nästan två tredjedelar (64%) redan hade köpt en ”virtuell vara” eller tagit del av en virtuell upplevelse eller tjänst det senaste året. Denna siffra kommer sannolikt att stiga, eftersom 83 procent av konsumenterna visade intresse för att köpa varor eller upplevelser i metaversum. Dessutom uppgav 42 procent att de besökt en virtuell värld för att få rådgivning, göra en betalning eller söka efter produkter, och 56 procent sade att de planerar att göra detta det kommande året. Bland millennials var dessa siffror ännu högre, 51 respektive 61 procent.

Konsumenter alltmer intresserade av ”virtual living”

Enligt den tidigare studien Accenture Technology Vision 2022 uppgav fler än hälften (55%) av konsumenterna att deras liv alltmer förflyttas till digitala miljöer. Dessutom svarade majoriteten (90%) av cheferna inom detaljhandeln att de väntar sig att ledande företag kommer att satsa på utveckling av virtuella världar, för att göra dem ännu mer verkliga och enklare att använda. Vidare uppgav 72 procent av cheferna att de tror att metaversum kommer att ha en positiv inverkan på deras organisation, och 42 procent tror att det helt eller delvis kommer att förändra branschen.

“Metaversums tid har bara börjat, och för konsumentinriktade företag är det inte en fråga om de bör använda tekniken, utan snarare hur.”, säger Josefine Olsson, Europe Lead for Future Tech på Accenture. ”Detalj- och dagligvaruhandeln behöver undersöka vad interaktiva virtuella upplevelser kan innebära för deras kunder. Förutom att det kan gynna försäljningen, kan metaversum även bygga kundlojalitet genom unika upplevelser och tjänster som går bortom själva produkten. Som exempel kan detaljhandeln erbjuda events med live-stream-shopping där konsumenter kan kliva in i virtuella provhytter, lägga varor i sin kundvagn, och sedan betala och checka ut.”

Undersökningen visade även att hälften (50%) av konsumenterna köper, eller skulle vara intresserade av att köpa, en virtuell reseupplevelse. Denna siffra var ännu högre (55%) bland millennials. Dessutom svarade 55 procent att de köper, eller är intresserade av att köpa, biljetter till en konsert, ett uppträdande eller sportevenemang som tar plats i en virtuell värld.

”Det är viktigt att förstå att metaversum inte gör anspråk på att ersätta fysiskt resande eller fysiska upplevelser. Snarare kan det utgöra ett komplement till en bredare konsumentupplevelse, och på sikt bli en naturlig del av hur konsumenter väljer sina resmål. Tänk dig exempelvis att du kan sitta i en virtuell flygstol i första klass eller besöka ett hotellområde från soffan innan du bestämmer dig för att boka. Denna typ av upplevelser kan även hjälpa konsumenter att uppleva kända landmärken som är svåra att besöka fysiskt, vilket kan ge ett mervärde till själva upplevelsen runt resan, säger Josefine Olsson.

Förutom att virtuella produkter och upplevelser kan skapa nya sätt att handla på, så ger de också nya möjligheter till ökad tillväxt och försäljning.

”I en värld där det digitala har blivit lika självklart som det fysiska behöver konsumentinriktade företag skapa, anpassa och marknadsföra upplevelser som är relevanta både i fysiska och digitala miljöer. Det krävs att företag anammar de kompetenser och teknologier som behövs för att åstadkomma detta. Även om kommersiella tjänster inom metaversum fortfarande är i sin linda, kommer de behöva utvecklas snabbt eftersom konsumenter väntar sig att de ska finnas. Företagen behöver samarbeta med sina konsumenter för att tillsammans bygga erbjudanden som möter köparens behov.”, säger Josefine Olsson.

Accenture tillkännagav nyligen att de bildat en ny enhet för vad de kallar ”Metaverse Continuum”. Syftet är att integrera resurser med kompetens inom metaversum i andra affärsområden, för att hjälpa företag i olika branscher att utveckla och implementera specifika erbjudanden för metaversum.

Relaterade Artiklar