Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Mat.se och Mathem
Hem MAT.SE Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Mat.se och Mathem

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Mat.se och Mathem

Publicerat av: Redaktionen

Konkurrensverket har idag godkänt Mathems övertagande av Mat.se, i samband med vilket Axfood blir näst största delägare i Mathem eftersom avyttringen av Mat.se sker mot betalning i aktier i Mathem.

Genom samgåendet mellan de båda bolagen skapas synergier och skala som ger bättre möjligheter att utveckla ett starkt erbjudande inom den renodlade e-handeln med hemleveranser.

– Det här är en bra och logisk affär på många sätt, och det är glädjande att Konkurrensverket nu gett sitt godkännande till den. Mathem är idag störst inom segmentet med renodlade hemleveranser, och Mat.se är en stark och innovativ renodlad e-handelsaktör med en tydlig position inom hållbarhet. Genom samgåendet skapar vi förutsättningar för samarbete och synergier som innebär ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande. Dessutom bidrar det långsiktiga leverans- och samarbetsavtalet mellan Dagab och Mathem till att ytterligare stärka erbjudandet mot konsument, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow.

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Mat.se och Mathem

Klas Balkow

Den 14 december tillkännagavs att Axfood som en del i ett strategiskt partnerskap hade ingått avtal om att avyttra verksamheten i Mat.se till Mathem mot betalning i nyemitterade aktier i Mathem. Axfoods dotterbolag Dagab tecknade samtidigt ett sjuårigt leverans- och samarbetsavtal med Mathem avseende inköp, sortiment och logistik. Den lager- och transportverksamhet som Dagab idag tillhandahåller Mat.se ingår inte i affären.

Transaktionens genomförande var villkorad av godkännande från Konkurrensverket, som idag har meddelat att prövningen avslutats och att affären godkänns.

Transaktionen kommer att slutföras den 1 mars i år.

Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 688 miljoner kronor. Genom affären blir Axfood den näst största ägaren i Mathem, med en ägarandel som kommer att uppgå till 16,5 procent. Axfood kommer att vara representerat i Mathems styrelse med en ledamot.

– Parallellt med att vi nu blir näst största ägare i den största aktören inom rena hemleveranser fortsätter vi att satsa på vårt omnikanalerbjudande inom Willys och Hemköp. Kunderna ska där mötas av samma erbjudande vare sig de handlar i fysisk butik eller online via hemleverans eller upphämtning i butik, säger Klas Balkow.

 

Relaterade Artiklar