Hem NYHETER Klart med Indivds första privacy-vänliga testpilot

Klart med Indivds första privacy-vänliga testpilot

Publicerat av: Redaktionen

Startup-bolaget Indivds första testpilot för anonymiserad inhämtning av kundinsikter har nu installerats i Best of Brands butik i Sickla Köpkvarter i Stockholm.

Klart med Indivds första privacy-vänliga testpilot 2

Indivds första testpilot för anonymiserad inhämtning av kundinsikter har nu installerats i Best of Brands butik i Sickla Köpkvarter i Stockholm.

Behandling av bilddata genom användningen av tekniken har tidigare i år granskats och godkänts av Datainspektionen.

Världens fysiska handel står inför en omdanande strukturell utmaning i skuggan av online-handels offensiva utbredning. Den fysiska handeln har insett att även den behöver samla in data för att bättre förstå hur, vad och var deras kunder vill handla. Samtidigt är denna möjlighet mer begränsad i fysiska miljöer än online.

Grundarna av Indivd, som är motståndare mot ansiktsigenkänning och uttalade företrädare för privacy och en förbättrad integritet i samhället, har under tre år utvecklat en alternativ privacy-vänlig teknologi för datainhämtning.

– Vi ser idag en massiv insamling av personuppgifter i samhället. Det mesta vi gör idag bevakas online, via mobiltelefoner och genom ansiktsigenkänning.

– Olika appar används för att registrera våra rörelser och beteenden, vilka intressen vi har och vilka vi umgås med. Som en motvikt till denna integritetskränkande datainsamling har vi under flera år ägnat oss åt forskning och utveckling i syfte att ta fram världens första anonymiseringsteknologi för bilddata, där vi använder butikernas befintliga kameror för att samla in och omedelbart anonymisera bilderna, säger Fredrik Hammargården, kommersiellt ansvarig på Indivd.

– Istället för personinsikter har vi velat skapa gruppinsikter för en djupare förståelse om människors rörelser och beteenden, fortsätter Fredrik.

Denna teknik, som inte behandlar någon biometrisk data, fick tidigt under sommaren Datainspektionens godkännande för att användas i butiker. Därefter har arbetet med att också sätta upp den första testpiloten påskyndats.

– Den första testpiloten startas nu närmast i Best of Brands lokaler i Sickla i Stockholm och där ansluter vi 56 av butikens befintliga kameror till tekniken. Därefter är fler testpiloter aktuella att presenteras senare under hösten, säger Fredrik Hammargården.

– Denna satsning, med hjälp av den senaste tekniken, är en naturlig del av vår strategi och våra framtida planer att bli en omnikanal och skapa en sömlös övergång mellan handel online och i fysisk butik, säger Markus Näsholm, VD för Best of Brands, och tillägger:

– Vi gör detta för att vi vill skapa kundnytta och en bättre shoppingupplevelse. Vi vill att kunden ska vara i fokus och vill därför skapa ett mer kunddrivet sortiment och ett mer anpassat kundvarv. Det är våra besökare som ska få styra vad de vill ha och hur butiken ska se ut. Därför vill vi lära oss och förstå deras köpbeteenden, livsstilar och behov bättre.

Relaterade Artiklar