Hem DETALJHANDEL Kan agil datainfrastruktur vara räddningen för svensk detaljhandel?

Kan agil datainfrastruktur vara räddningen för svensk detaljhandel?

Publicerat av: Redaktionen

Företag har drabbats hårt av pandemin.

Kan agil datainfrastruktur vara räddningen för svensk detaljhandel? 2

Eran Brown, EMEA CTO på Infinidat

IT-team som hjälper kämpande bolag måste fokusera på att upprätthålla kritisk infrastruktur för att stötta både distansarbetande kollegor och kunder.

Det skriver Eran Brown, EMEA CTO på Infinidat.

Det finns en ökande efterfrågan från detaljhandeln idag när det kommer till att lagra, få tillgång till och skydda sin data. Det finns även en efterfrågan på att kunna växa on-demand baserat på ett ökat antal distansarbetare och kunder.

Eftersom databeräkningar är nästan helt virtualiserade – och därför lätt skalbara – har flaskhalsen flyttats till datainfrastrukturen, eftersom data har fler fysiska egenskaper (kapacitet samt läs- och skrivoperationer som behöver flytta runt data).

Utmaningen att öka kapaciteten för datainfrastruktur kan mycket väl ändra framtida upphandlingsprocesser. Långa RFP-granskningscykler och långa implementeringsprocesser är inte längre en lyx man kan unna sig. Det ökande trycket på företag att reagera på snabbt föränderliga försäljnings- och arbetsmiljöer kräver att nya tjänster skapas med kort varsel och befintliga onlinetjänster kan växla upp i samma takt.

Det finns tre viktiga sätt som IT kan hjälpa återförsäljare att anpassa sig till det “nya normala”.

Leverera flexibilitet: Arkitekturen som lämnas i IT-miljön måste vara mindre stel så återförsäljare inte längre känner sig tvungna att ta ett ’one-size-fits all-paket. Att förutsäga den kapacitet som krävs är svårt när som helst och företag behöver förmågan att skala snabbt. Det är därför viktigt att leverantörer gör det möjligt för återförsäljare att enkelt få tillgång till vad de behöver och när de behöver det. Det kan också betyda att de har möjlighet att betala för kapaciteten när den används istället för att betala i förväg. Lika viktigt är det att kunna använda tillfällig kapacitet utan att behöva åta sig att köpa den för att möjliggöra experiment med nya företagstjänster. Att leverera flexibilitet i kommersiella modeller är numera affärskritiskt.

Garantera tillgänglighet: Återförsäljare arbetar i en högriskmiljö, där konsumenterna snabbt överger en e-handelswebb som inte möter upp deras krav. IT-team måste bygga infrastrukturer som är “Always On” och som sätter tydliga ekonomiska åtgärder för leverantörerna när de inte uppfyller sitt löfte. Leverantörer måste kunna visa hur deras system kan fortsätta arbeta i flera dagar genom alla typer av fel tills en tekniker kan komma med en reservdel som under COVID-19 kan fastna i tullen längre än vanligt. Men det gäller också andra tider och skapa högre elasticitetsnivåer för att förhindra störningar i kundtjänsten.

Fokusera på enkelhet: Tidspress och personalbrist innebär att ju enklare datainfrastrukturen är att installera, använda och underhålla, desto bättre. Ett sätt att uppnå enkelhet är att minimera antalet lager och verktygstekniker som krävs. Användningen av engångslösningar som bara tjänar ett syfte, eller av småskaliga lösningar som kräver många instanser av samma teknik för skala, tjänar inte verksamheten längre utan bromsar kritiska processer som automatisering, självbetjäning , marknadsföringstid med mera.

Som svar på det direkta behovet av ökad flexibilitet ställs högre krav på leverantörer när det kommer till pay-as-you-go-lösningar som erbjuder kapacitet on-demand och hög tillgänglighet.

Relaterade Artiklar