Increasor förvärvar etablerat tryckeri i Göteborg
Hem E-HANDEL IncreasorTech Invest AB förvärvar etablerat tryckeri i Göteborg

IncreasorTech Invest AB förvärvar etablerat tryckeri i Göteborg

Publicerat av: Redaktionen

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägaren av Westins Tryckteknik AB (“Bolaget” eller “Westins”) avseende ett förvärvsavtal där Säljaren avyttrat ett tryckeri i Göteborg.

Lokalen som är drygt 650m2 är väl tilltaget för distribution, lager och produktion. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 3,25 MSEK.

Tillväxtbolaget Westins är ett specialtryckeri i Kungsbacka, Göteborg som genom stor kunskap och snabba leveranser har säkrat upp en stabil tillväxt sedan start. Fram till pandemin och år 2019 omsatte Westins 7,7 MSEK vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om knappt 9 procent sedan 2013. Genom förvärvet får Increasor tillgång till en stor anläggning med kompetent personal, maskiner, lager och distribution. Samtidigt avser Duplotryck att flytta sin produktion från Stockholm till gemensamma lokaler i Göteborg för effektivisering och kostnadsbesparing.

Increasor förvärvar etablerat tryckeri i Göteborg

Andreas Trouin

– I satsningen med e-handeln Tedlo har det varit en utmaning att säkra leveranstider och kvalitét till privatkunder. Lokalen på Kungsholmen har varit för liten och ett samarbete med andra tryckerier för dyrt. Därför har vi länge sökt efter ett stort tryckeri som redan har logistik och organisation på plats. Utöver att bolaget har stor potential för tillväxt med den digitala kompetensen som Increasor erbjuder – får nu Tedlo möjligheten att växa, avslutar Andreas Trouin, VD Increasor Tech Invest AB (publ)

Relaterade Artiklar