Håll koll på regelverken när du kameraövervakar hemmet
Hem NYHETER Håll koll på regelverken när du kameraövervakar hemmet

Håll koll på regelverken när du kameraövervakar hemmet

Publicerat av: Redaktionen

Den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft 2018 när reglerna kring kameraövervakning anpassades till GDPR.

Den nya lagen gav större möjligheter att kamerabevaka platser där det regelmässigt förekommer brottslighet och andra ordningsstörningar. Sedan dess har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), myndigheten som är ansvarig för all tillsyn av kameraövervakning och utfärdar alla tillstånd för att få kameraövervaka, tagit emot 1 400 ansökningar om tillstånd. Majoriteten av de som ansökt har gjort det för att förhindra brott.

Trots det är det inte alltid lätt att känna till hur reglerna kring kameraövervakning för privat bruk ser ut. För dig som ska resa iväg men planerar att övervaka hemmet medan du är borta blir det viktigt att känna till vad som gäller kring kameraövervakning – och huruvida du behöver tillstånd eller inte.

Kameraövervakning på allmän plats regleras i

Håll koll på regelverken när du kameraövervakar hemmet

kamerabevakningslagen (2018:1200). För det krävs tillstånd av IMY. Men för privatpersoner som vill se till att bostaden är skyddad mot inbrott innebär det att de utan problem kan använda en övervakningskamera så länge som vissa krav uppfylls. Privatpersoner regleras nämligen inte av kamerabevakningslagen utan omfattas av det så kallade privatundantaget och behöver alltså inte ansöka om tillstånd för att kameraövervaka. För att omfattas av privatundantagen måste du uppfylla följande tre krav:

  • Kameran skall inte vara riktad mot en plats som allmänheten har tillgång till.
  • Du övervakar som privatperson och inte i egenskap av ett företag.
  • Platsen och avsikten är av privat natur.

För att inte bli personuppgiftsansvarig gäller det att även hålla koll på Dataskyddsförordningen. Tillsammans med kamerabevakningslagen säger den bland annat att du som övervakar blir personuppgiftsansvarig. Du är ansvarig att informera de som kan komma att fångas på film med tydlig skyltning om att de övervakas. Du är också ansvarig att ge dem information om hur kan kontakta dig.

– Det är inte alltid helt enkelt att veta hur man ska navigera bland de snåriga regelverken, speciellt som privatperson. Lyckligtvis krävs det inte några särskilda tillstånd så länge som man uppfyller kraven för att omfattas av privatundantagen. Så länge som man håller sig inom de ramarna är det bara att montera kameran och åka iväg på semestern i lugn och ro, säger Fred Potter, VD och grundare för Netatmo.

Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på platsen du vill bevaka. Det är alltså vad som fångas på film som avgör om din planerade bevakning är laglig. Om du som privatperson bevakar på din egen tomt, med ett övervakningsområde som sträcker sig inom tomtgränsen ska det inte vara någon fara.

Titthålskameror 

Titthålskameror som ”ser” utanför tomtgränsen eller installeras i en lägenhetsdörr, riktad mot ett trapphus där grannar och besökare har tillträde, omfattas därmed inte av privatundantaget. Det går dock bra om den endast aktiveras under en kort stund i samband med att du får besök.

Europeiska ramverk för personuppgifter

Netatmo har också helt förstått utmaningarna i samband med skydd av personuppgifter. Inom Europeiska Union tillhandahåller GDPR (General Data Protection Regulation) ett rättsligt ramverk för användning av personuppgifter, både inom offentlig och privat sektor. Vissa produkter på marknaden lever upp till regelverken, som exempelvis Netatmo Smart Utomhuskamera. Med funktionen Alert-Zoner kan användaren definiera det område de vill övervaka med sin kamera. Detta innebär att även om kamerans synfält sträcker sig bortom trädgården och kan se förbipasserande på gatan, kommer detta inte att spelas in. Användare kan därmed vara trygga med att de inte riskerar att bryta mot några regler.

De flesta säkerhetskameror sparar videor i molnet, vilket är mindre säkert för användare som vill leva upp till GDPR-regelverken. Netatmo prioriterar dock användarnas datasäkerhet genom att erbjuda lokal videoinspelning på ett krypterat MicroSD-kort. Användaren har möjlighet att använda molnet om de vill, men det är inte nödvändigt.

Relaterade Artiklar