Gröna Mobilister listar 2023 års miljöbästa bilar
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Gröna Mobilister listar nu 2023 års miljöbästa bilar

Gröna Mobilister listar nu 2023 års miljöbästa bilar

Publicerat av: Redaktionen

Gröna Mobilister listar 26 bilar varav 20 el, 5 fordonsgas och 1 vätgas, som kandiderar till utmärkelsen Miljöbästa bil 2023.

De är bra miljöval för privatpersoner, företag och myndigheter.

En oberoende expertjury poängsätter modellerna och vinnaren utses senare under november.

Gröna Mobilister har sedan föreningen grundades år 1994 (då med namnet Gröna Bilister) rankat nya bilar på marknaden ur miljösynpunkt. Vi väljer ut de modeller som belastar miljö och hälsa minst, och samtidigt är praktiska och säkra.

Marknadsläget gör att det inte är helt lätt att bedöma vilka bilar som faktiskt går att få tag på inom en rimlig tidshorisont. Och tillsammans med den fortsatt snabba ökningen av antalet laddbara modeller på marknaden är det både en angenäm och något besvärlig utmaning i att få fram en relevant, avgränsad och aktuell lista.

Vid sidan av urvalskriterier som bränsletyp (el, fordonsgas eller vätgas) och säkerhet (fem stjärnor i Euro NCAP) så fokuserar vi på klimat- och miljöpåverkan över livscykeln och sätter en gräns på max 16 ton koldioxid vid tillverkning, körning och skrotning.

– Vi är medvetna om att det fortfarande råder en hel del osäkerhet kring hur bilars påverkan över livscykeln ska beräknas men anser att vår beräkningsmetod har tillräckligt bra vetenskaplig förankring för att kunna användas, säger Jens Strömberg, projektledare för årets miljöbästa bil. Energimyndigheten rekommenderar också en liknande ansats i sin rapport om vägledning för lätta fordons energianvändning och koldioxutsläpp som släpptes i början av juni.

Gröna Mobilister listar 2023 års miljöbästa bilar– Gröna Mobilister vill med detta betona att hastigheten på nationell, europeisk och global nivå med att ta fram en gemensam standard måste öka för att kunna göra bästa miljöval. Det valet i sig ska naturligtvis föregås av ett resonemang om en ny bil verkligen behövs i hushållet, företaget eller myndigheten, säger Jesper Johansson, Gröna Mobilisters ordförande.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar