Från like till love: 5 insikter om hur du når konsumenternas hjärtan
Hem NYHETER Från like till love: 5 insikter om hur du når konsumenternas hjärtan

Från like till love: 5 insikter om hur du når konsumenternas hjärtan

Publicerat av: Redaktionen

Idag presenterar media och teknikjätten Oath en ny internationell studie om vad konsumenter lägger vikt vid när de utvärderar varumärken.

Från like till love: 5 insikter om hur du når konsumenternas hjärtan 2Undersökningen ger reklambyråer, medier och marknadsförare nya insikter om hur man vinner kundernas hjärtan.

Mediaföretaget Oath presenterar idag sitt första Brand Love Index, en ny studie som avslöjar de viktigaste drivkrafterna bakom konsumenters inställning till olika varumärken.

”Mediemarknaden förändras hela tiden, och det gör även konsumenternas attityder och förväntningar. Det är helt enkelt mer komplicerat att bygga framgångsrika varumärken och därför har vi förberett Brand Love Index, som är den första studien i sitt slag”, säger Oaths nordiska chef Jesper Laumand.

Vad driver konsumenternas varumärkeskärlek?

Det finns sex drivkrafter för varumärkeskärlek. Ett varumärke kan bedömas på basis av hur väl det överträffar behov, skapar trender, delar värderingar, bygger förtroende, genererar erfarenheter och respekterar konsumenterna. Genom analys av dessa sex faktorer kan Oaths Brand Love Index delge 5 insikter som hjälper marknadsförare att öka konsumenternas varumärkeskärlek.

Överprestera och överleverera

* Konsumenterna följer sina hjärtan, men bara till en viss gräns. Fokusera inte endast på konsumenternas känslor, utan framför allt på hur en produkt fungerar och vad den kan göra för kunden. Detta gäller för alla branscher.

* Ett varumärkes förmåga att överträffa behoven genom att kunna erbjuda något som inget annat varumärke kan eller att göra det bättre än alla andra, är den viktigaste globala drivkraften (30%) för konsumenternas kärlek till varumärket.

* Mobila varumärken vinner: Majoriteten av amerikanska konsumenter (60%) hade minst en mobil beröringspunkt med sitt favoritvarumärke under det senaste året, vilket skapade högre känsla av samhörighet med varumärket och bättre respons på annonser.

* Vad varumärken kan göra: Gå bortom mobila standardannonsenheter och skapa uppslukande AR-annonser som låter konsumenterna prova deras produkter.

Ta ställning

* Människor vill associeras med varumärken som överensstämmer med deras värderingar (12% andel av konsumenternas varumärkeskärlek globalt). I USA ligger överensstämmande värderingar bakom hela 14% av varumärkeskärleken.

* 62% av amerikanska konsumenter förväntar sig att deras mest älskade varumärken öppet ska stödja jämlikhet och mångfald, medan endast 25% vill att de offentligt ska visa sitt stöd för ett politiskt parti.

* 59% av amerikanska millennials-ungdomar anser att det är viktigt att ett varumärke stödjer kvinnor med ledande befattningar och minskar lönegapet mellan könen.

* Vad varumärken kan göra: Tala klarspråk och använd kraften i storytelling med högkvalitativt varumärkesinnehåll för att klargöra ditt varumärkes värderingar och integrera med likasinnade.

Tänk om, återupptäck, upprepa

* Varumärken behöver inte vara i en innovationsbesatt bransch för att konsumenter ska kunna förvänta sig att de är trendskapande (vilket driver 18% av varumärkeskärleken globalt).

* Trendskapande är viktigare för underhållnings-, nyhets- och mediavarumärken, än för någon annan bransch, inklusive teknologi- och detaljhandelsbranschen.

* Dessutom är konsumenter villiga att ge plats åt, till och med förlåta, varumärken som förstärker upplevelser med hjälp av innovation (detta driver 9% av varumärkeskärleken globalt och är en viktig faktor för konsumenternas lojalitet till varumärket).

* Vad varumärken kan göra: Skapa nya upplevelser inklusive VR, AR, 360-gradersvideos och live video för att väcka liv i produkter på ett sätt som konsumenterna inte tidigare upplevt.

Gör det personligt

* Det finns ingen kärlek utan förtroende. Förtroende representerar 20% av varumärkeskärleken runt om i världen och är den högsta indikatorn för varumärkeslojalitet och beundran.

* Amerikanska konsumenter med minst en mobil beröringspunkt med ett varumärke är 67% mer benägna att ge varumärket tillåtelse att använda deras personuppgifter.

* Vad varumärken kan göra: Säkerställa att annonser visas bredvid innehåll som går hand i hand med varumärkets och konsumenternas värderingar och samtidigt kunna förlita sig på data för att få en komplett bild av hur deras konsumenter agerar på olika enheter för att bygga förtroende.

Åldersanpassa budskapen

* Millennials älskar innovation och det är ingen överraskning att trendskapande är den faktor som påverkar dem allra mest (20% av deras kärlekspoäng globalt).

* Vad varumärken kan göra: Använd inhemsk annonsering för avancerad och träffsäker målbild, inklusive cross-device (över flera olika enheter), för att skräddarsy budskapen till att nå ut till rätt personer på rätt plats.

”Undersökningen syftar till att ge insikter för att hjälpa företag att skapa meningsfulla relationer och leverera det som konsumenterna önskar – och älskar. Kärlek är den viktigaste ingrediensen när det gäller att skapa långsiktig lojalitet och slutligen försäljning”, säger säger Oaths nordiska chef Jesper Laumand.

Relaterade Artiklar