Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB (”FDT”)
Hem DETALJHANDEL Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB (”FDT”)

Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB (”FDT”)

Publicerat av: Redaktionen

Elon AB (publ) (”Elon”), noterat på Nasdaq Stockholm, avyttrar per dagens datum butiksdatasystemet Smart till FDT- System AB (”FDT”), dotterbolag till Total Specific Solutions BV (”TSS”).

Butiksdatasystemet Smarts verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Smart AB, vilket i sin helhet säljs till FDT. Ett aktieöverlåtelseavtal har per 2022-07-05 ingåtts mellan parterna.

Den 13 maj informerades om att Elon (Electra) och FDT ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av butiksdatasystemet Smart.

Nu har förhandlingar slutförts och Elonkoncernen har idag genomfört en försäljning av butiksdatasystemet Smart. Systemet har sedan 2002 ägts, utvecklats och driftats av Electrakoncernen. Butiksdatasystemet är utvecklat för fackhandeln och per dagens datum är cirka 200 butiker anslutna till systemet. Systemet nyttjas, helt eller delvis, inom Elons fyra kedjekoncept samt av sex externa kedjor.

FDT förvärvar samtliga aktier i koncernens dotterbolag Electra Smart AB, där verksamheten relaterad till butiksdatasystemet, inklusive källkod, kund- och leverantörsavtal och personal, har överförts. Köpeskillingen för bolaget uppgår till ca 10 MSEK, uppdelat på en första betalning på 5 MSEK vid avtalsundertecknande och en tilläggsköpeskilling på ytterligare 5 MSEK om vissa kriterier är uppfyllda efter tre år. De kommersiella villkoren innebär att koncernens räkenskaper kommer få en positiv resultateffekt uppgående till 5–7 MSEK och en positiv kassaflödespåverkan om initialt ca 5 MSK. Händelsen anses vara av engångskaraktär.

Bakgrunden till Transaktionen är bland annat att Elons två butiksdatasystem FDT och Smart kommer att ha samma ägare. FDT:s butiksdatasystem används för närvarande av butiker som är anslutna till Elons kedjekoncept i både Sverige och Norge och Smarts butiksdatasystem används av Elon Ljud & Bild, Digitalbutiker, RingUp butiker och Em home butiker. Det finns fördelar med att ha samma ägare till de butiksdatasystem som nyttjas inom koncernens olika kedjekoncept. En gemensam ägare till de system som används möjliggör synergier för de handlare som idag måste använda flera system i sina butiker. För Smartsystemets övriga kunder bedöms det uppstå positiva effekter med en ägare som har sitt fokus och sin affär helt inom IT-system och IT-utveckling.

Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon, kommenterar:

”Det är inte hållbart att Elon och Elon Ljud & Bild med flera kedjor har olika butiksdatasystem. Vi ser att en och samma ägare till systemen kan ta det bästa ur Smart och det bästa ur FDT och därmed utveckla ett för marknaden modernt system. En utvecklingsmöjlighet som vi ser också kan ge fördelar för Smarts övriga kunder och deras integrationer mot systemet”

Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB (”FDT”)Katarina Hökfors, VD FDT, kommenterar:

”Förvärvet av Smart kommer bidra till en snabbare och effektivare process i utvecklingen av butiksdatasystemet och för oss på FDT även nya kedjor att samarbeta med. Nu ser vi fram emot en nordisk expansion och en tillväxt tillsammans med Elonkoncernen.”

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar