Elgiganten engagerar sig i digitalt utanförskap
Hem E-HANDELELGIGANTEN Digitala klyftor och utanförskap för Elgiganten

Digitala klyftor och utanförskap för Elgiganten

Publicerat av: Redaktionen

Utan kunskap och tekniska förutsättningar hamnar människor utanför den digitala världen som andra tar för givet.

Det blir svårt att hitta och söka jobb.

Att ta del av information, utföra bankärenden, genomföra skolarbeten och kanske går man också miste om många sociala kontakter.

– Den tekniska utvecklingen går för fort för somliga och det skapar klyftor och utanförskap i samhället. Det handlar dels om tillgång till teknik, dels om kompetens att kunna nyttja den – till exempel har många teknikprodukter hemma med funktioner som de inte vet hur man ska använda. På Elgiganten har vi en ambition att försöka minska det tekniska och digitala utanförskapet som råder i samhället, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Elgiganten engagerar sig i digitalt utanförskap

På Elgiganten har man med tiden tillägnat mycket kunskap om teknik och om hur den kan bidra till en bättre vardag. Elgiganten vill vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle genom att arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Att allt fler ska få ta del av den magiska världen av teknik, med alla praktiska fördelar, glädje, kunskap och gemenskap som den ger.

Sedan 2008 har de därför genomfört en nordisk undersökning som heter ”Digitalt utanförskap” som handlar om attityder, kunskap och beteende kopplat till teknik och elektroniska produkter i hemmet. Rapporten är en omfattande nordisk kartläggning av det digitala och tekniska utanförskapet i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

En miljon svenskar i digitalt utanförskap

Undersökningen från 2022 visar att drygt en miljon svenskar lever helt eller delvis utanför det digitala samhället, där över en tredjedel av respondenterna även medger att de tycker att det är svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen som gått i en rasande fart. Utvecklingen har sina fördelar, men även sina nackdelar. Hela 34 procent anser att skillnaden i tillgång till teknik har skapat en ny klassbarriär i vårt samhälle. Detta kan förklaras med att lika många tycker att tekniken är för dyr vilket leder till att många i samhället inte kan hänga med i utvecklingen och ha tillgång till teknik för att man inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs.

Studien visar även att över hälften av föräldrarna upplever att de saknar tillräcklig digital kompetens för att hjälpa sina barn med skolarbetet. Alla dessa olika anledningar till att man inte har tillgång till och/eller saknar kunskap om teknik, gör att man hamnar i ett digitalt utanförskap.

I sommar närvarade Elgiganten för andra gången på Almedalen för att diskutera det digitala utanförskapet som råder och lyfta problematiken kring det. Under vistelsen lanserades rapporten ”Digitalt Utanförskap” som man valde att belysa för att uppmärksamma problematiken och hur vi tillsammans kan arbeta för att minska det.

Enligt undersökningen så är statusen i Sverige att 65 procent tycker att det är svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen idag jämfört med för fem år sedan. I rapporten har man granskat hur bristen på tillgång till, och kunskap om, teknik och digitala verktyg kan leda till samhällsklyftor och utanförskap. Med åren som går kan man konstatera att allt fler människor får svårare att hänga med i den digitala utvecklingen som ständigt ökar på. Elgiganten vill bidra till att öka inkluderingen genom en rad olika initiativ som delas i rapporten. Men även uppmana fler att vara med i arbetet om att minska det tekniska och digitala utanförskapet.

– Vår uppmaning till politiker och beslutsförfattare är att inrätta ett nytt mål om att minska det digitala utanförskapet men också genomföra ett kunskapslyft kring digitaliseringen i samhället. Vi uppmanar även att man förser svenskarna med kunskap om teknikens möjligheter som vi ser är brist på utifrån vår undersökning. Tillsammans kan vi minska det digitala utanförskapet, säger Niclas Eriksson.

Relaterade Artiklar