Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Demokratisering av data är en GPDR-risk – och oundvikligt

Demokratisering av data är en GPDR-risk – och oundvikligt

Publicerat av: Redaktionen

Svenska företag står inför en tuff utmaning.

Demokratisering av data är en GPDR-risk – och oundvikligt 3Sedan införandet av GDPR för knappt två år sedan vet de att slarvig datahantering inte bara är ansvarslöst gentemot kunder – det är också något som kan straffa sig i form av dryga böter. Samtidigt har det blivit viktigare än någonsin för samtliga avdelningar – inte bara IT – att lära sig hantera allt större mängder data effektivt. Hur ska företagen lyckas få till en ”datademokratisering” – alltså en organisationskultur där alla kan jobba med data – utan att dramatiskt öka risken för misstag och eventuella regelbrott?

Svaret handlar om att skapa en tydlig strategi för datademokratiseringen. Oavsett exakt utformning bör denna grunda sig i en förståelse för att all data inte ska behandlas lika.

Målet med strategin måste vara att möjliggöra för alla anställda att, inom rimliga gränser, arbeta med så mycket data som möjligt. Exempelvis behöver sälj-, marknads- och webb-team ha liknande tillgång till data för att gemensamt kunna skapa samsyn i arbetet. Samtidigt behövs också tydliga avgränsningar för vilken data var och en av de anställda ska ha tillgång till. Genom verktyg som smarta datakataloger och index kan IT-avdelningen designa en modern och övergripande styrningsprocess som skapar tillgång till analysfärdig data till rätt personer vid rätt tidpunkt.
I ett nästa steg behöver företagen genomföra satsningar på interna utbildningar kring varför datakontroller spelar roll och hur dessa både skyddar och förbättrar organisationen. Rätt verktyg, processer och vidareutbildning för att höja de anställdas dataläskunnighet kommer också att bli viktiga för att få processerna i rullning.

Demokratisering av företagsdata är inte oproblematiskt. När allt fler personer med olika kunskapsnivåer tar sig an att jobba med data uppstår alltid risker. Den krassa sanningen är likväl att företagen på sikt inte har råd att undvika en datademokratisering – framtidens företag måste kunna jobba med data i hela organisationen om de ska kunna ha en chans gentemot konkurrenter. Lösningen för att lyckas och samtidigt undvika att gå i GDPR-fällan handlar om att sätta en strategi för datademokratisering högst upp på agendan.

Av: Markus Rytkölä, teknisk chef på Qlik

Relaterade Artiklar