Bristande datastruktur riskerar nu att skapa osund konkurrens i detaljhandeln
Hem DETALJHANDEL Bristande datastruktur riskerar nu att skapa osund konkurrens i detaljhandeln

Bristande datastruktur riskerar nu att skapa osund konkurrens i detaljhandeln

Publicerat av: Redaktionen

Detaljhandeln har på kort tid utvecklats till en extremt datatung bransch.

Oavsett om det handlar om att hålla ordning på lagerstatus eller butiksgolv, eller förstå och förutsäga kundbeteenden, krävs det data.

Dessa data behöver i sin tur kategoriseras och katalogiseras, för att kunna skapa bästa möjliga affärsnytta.

Samtidigt som utvecklingen inte visar några tecken på att stanna av, så ser vi i dag att oroväckande många företag i branschen slarvar på området. Enligt analysfirman IDC väntas vi förbruka mer än tre gånger så mycket data de kommande fem åren jämfört med de senaste fem åren. Oftast handlar det om att man agerar utan tålamod och långsiktighet, i jakt på snabba lösningar. Ibland är ambitionen den rätta, men man saknar tillräcklig struktur.

Bristande datastruktur riskerar nu att skapa osund konkurrens i detaljhandeln

Niclas Tenggren

De flesta inom detaljhandeln lär nog vara överens om att kunden behöver vara i centrum för affären. Om det är något som fortfarande är relativt tidlöst så är det att kundrelationer bygger på förståelse. I dagens e-handelsdominerade verklighet – där man inte längre träffar kunder öga mot öga – bygger den relationen mycket på att fatta rätt beslut baserat på fakta och siffror.

Eller för att uttrycka det i andra termer: Att hitta rätt data för rätt ändamål.

Det är just här det ofta brister i detaljhandeln. Att effektivt ta vara på de stora mängder data som man har tillgång till handlar mycket sällan om att springa på snabba bollar. Snarare behövs en långsiktig strategi och en ingående förståelse för de underliggande affärsbehoven. Första steget i den processen bör vara en genomgående strukturering och kontroll av viktiga verksamhetsdata – så kallad masterdata management.

De flesta som arbetar inom det området upplever att större företag har fördelar. Den bakomliggande förklaringen är lika enkel som krass: det kräver en hel del kunskap och resurser för att på ett strukturerat sätt kategorisera, sortera och nyttja sina data.

Det leder i sin tur till ett konkurrensproblem inom detaljhandelsbranschen. De stora jättarna lägger mycket resurser på att effektivt omsätta data om kunder, leverantörer och produkter till reella affärsvinster. Mindre aktörer har inte alls samma möjligheter.

Omedvetet skapas här alltså ett glapp som i slutändan riskerar att hämma konkurrensen. I takt med att behovet av data växer blir den klyftan ännu större.

Så vad ska branschen göra åt problemet? Som en första och akut åtgärd behöver vi öka medvetenheten, såväl om problemet som om vilka verktyg och möjligheter som finns att tillgå. Masterdata management är inte något magiskt eller totalt ogenomförbart, men det kräver att ledningen har tillräcklig förståelse för att se att det behöver vara en prioriterad fråga.

Nästa steg blir att inkludera masterdata management i företagets framtidsplaner och avsätta medel för detta i nästkommande och framtida budgetar. Alternativet lär knappast vara särskilt lockande; att om fem år befinna sig i en situation där man saknar struktur över sina data, är inte bara en mycket dålig idé ur ett konkurrensperspektiv – det kommer i slutändan även att leda till högre kostnader.

Niclas Tenggren, integrationsarkitekt på it-tjänsteföretaget Enfo

 

Relaterade Artiklar