Bättre förpackningsdesign med hjälp av datorsimuleringar

Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar hur man med hjälp av datorsimulering kan ta fram rätt design för livsmedelsförpackningar.

Bättre förpackningsdesign med hjälp av datorsimuleringar 1Fokus har speciellt legat på förpackningens fysiska hållbarhet samt på hur pass lättöppnad förpackningen är.

Forskaren Shafiqul Islam har i sin forskning i ämnet maskinteknik vid BTH studerat hur finita elementsimuleringar kan leda till att vi får livsmedelsförpackningar som är lättare att öppna samt förpackningar som är mer tåliga och hållbara. Simuleringsmetoden innebär att man med hjälp av en datormodell kan återskapa vad som händer i verkligheten. På så sätt kan man se hur lätt förpackningen är att öppna, var det eventuellt uppstår sprickor samt vilket material som är bäst att använda för att förpackningarna ska hålla.

Datorsimuleringarna gör att tillverkarna kan ta rätt beslut tidigt i utvecklingsprocessen, vilket gör att de kan ta fram förpackningar som är tåligare och mer hållbara till lägre kostnader.

Producenten får med hjälp av simuleringarna även en större förstående för hela designprocessen.

Shafiqul Islams forskningsresultat går att tillämpa inom de flesta designprocesser, i livsmedelsindustrin men även inom bilindustrin.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 20 september 2019
Tid: Klockan 09:00-12:00
Plats: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona