Årets rapport från Litium- e-handeln mellan företag fortsätter att öka även vikten i hållbarhet
Hem NYHETER Årets rapport från Litium- e-handeln mellan företag fortsätter att öka även vikten i hållbarhet

Årets rapport från Litium- e-handeln mellan företag fortsätter att öka även vikten i hållbarhet

Publicerat av: Redaktionen

Litium, en av Nordens ledande aktörer inom digital handel, släpper idag den sjätte upplagan av den årliga rapporten om digital handel mellan företag “Nordic Digital Commerce in B2B 2022”.

Litium: Hög förväntan på tillväxt i den digitala handeln mellan företag

Malin Bodolla som är ansvarig för arbetet med studien på Litium.

Årets rapport visar att e-handeln mellan företag fortsätter att öka stadigt och att nästan hälften av de tillfrågade företagen antingen har påbörjat eller ytterligare accelererat sina satsningar inom digital handel som en följd av covid-19-pandemin. Rapporten visar också att digital handel ses som en viktig del av företagens hållbarhetsarbete.

Litiums studie genomfördes under mars 2022 och baseras på svar från fler än 900 beslutsfattare på nordiska B2B-företag och är därmed Nordens största studie om digital handel mellan företag.

– Vi ser att intresset för digitala affärer ökar hos de nordiska B2B-företagen och att de har en positiv syn på sin framtida försäljningstillväxt. Två av tre använder idag digitala
försäljningskanaler och av de som gör det anger 73 procent att de förväntar sig tillväxt under de kommande tre åren. Marknaden för e-handel mellan företag är inte alls lika mogen som e-handeln mot konsument. Det finns stor potential och marknaden fortsätter att växa stadigt, menar Malin Bodolla som är ansvarig för arbetet med studien på Litium.

Nordic Digital Commerce in B2B 2022 speglar hur allt fler B2B-företag väljer att se över sina
affärsmodeller för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

– Pandemin har drivit på den digitala transformationen. Närmare hälften (44 procent) av B2Bföretagen
har antingen påbörjat eller accelererat sina satsningar inom digital handel som ett
resultat av pandemin. När världen förändras allt snabbare blir ökad digitalisering ett verktyg för
företag att bli mer flexibla och kunna agera mer agilt på det som händer. Digitala affärsmodeller
öppnar också upp för möjligheter att expandera till nya marknader. Hela 59 procent av företagen
räknar med att sälja via digitala kanaler utanför sin hemmamarknad om tre år, fortsätter Malin
Bodolla.

Nytt för årets rapport är att den också belyser företagens syn på digital handel i relation till
företagets hållbarhetsarbete. En tredjedel menar att satsningarna på digital handel är ett viktigt
led i företagets hållbarhetsarbete. Bland större företag, med en omsättning på mer än 500
miljoner (i lokal valuta), är siffran så hög som 41 procent. Smartare och mer samordnade
transporter, ett minskat antal säljresor och minskad pappersförbrukning är några av de vinster
som lyfts fram med digital handel mellan företag.

Läs hela rapporten här eller klicka på bannern: content.litium.com/en/b2breport2022

img super panorama

Relaterade Artiklar