76 % av svenskar vet inte vem de kan lita på online
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET 76 % av svenskar vet inte vem de kan lita på internet

76 % av svenskar vet inte vem de kan lita på internet

Publicerat av: Redaktionen

Svenskar värderar sin digitala vardag högt, hela 70 % uppger att de hellre skulle få bilen stulen än att drabbas av identitetsstöld.

Svenskar spenderar i snitt 9 timmar online per dag, vilket är betydligt mer än de ca 7 timmar som vi sover per dygn.

Det betyder dock inte att vi litar på säkerheten online.

Faktum är att 76 % av svenskarna uppger att de inte kan avgöra vem eller vad de kan lita på när de interagerar på internet. Dessutom förväntar sig 64 % att cybersäkerheten kommer att försämras under de kommande 12 månaderna. Det visar resultaten från en färsk undersökning som cybersäkerhetsföretaget F-Secure genomfört.

Undersökningsresultaten som presenteras i rapporten Living Secure, baseras på svaren från 7000 personer globalt, varav 1000 är från Sverige. Syftet med rapporten är att visa hur privatpersoner konsumerar internet och hur cybersäkerheten förhåller sig till detta.

Av de 9 timmar som vi spenderar online är i genomsnitt 4 timmar relaterade till arbete eller studier medan 5 timmar är nöje eller fritid. Enligt svenskarna är de viktigaste aktiviteterna online:

  1. betala räkningar
  2. skicka/ta emot e-post
  3. övriga bankärenden/ekonomi
  4. skicka meddelanden via SMS och appar som WhatsApp
  5. läsa nyheter
Osäkerhet kring om säkerhetslösningarna räcker

En stor del av aktiviteterna online omfattar med andra ord hantering av både personlig och värdefull information, och för att skydda sig mot dataintrång använder 72 % någon form av säkerhetslösning. Trots det känner sig en majoritet (56%) osäkra på om deras digitala enheter är säkra eller inte.

“Med i princip dagliga rubriker om cyberbrottslighet som bedrägerier och dataintrång, är det inte så konstigt att majoriteten inte känner sig säkra online”, säger Timo Laaksonen, F-Secures vd. “Den här känslan av osäkerhet baseras på verkliga händelser som säkerhetsbranschen tragiskt nog ännu inte lyckats komma åt”.

Hellre stulen bil än stulen identitet

Enligt rapporten har nästan en fjärdedel (24 %) av svenskarna filer, foton och kontakter som de tillsammans värderar till 50 000 SEK eller mer,  på sina digitala enheter. Resultaten visar också att 70 % av svenskarna hellre skulle få sin bil stulen, än att drabbas av identitetsstöld.

“Digitala tjänster har blivit synonymt med vårt vardagsliv”, säger Mikael Herrala, Business Development Manager, på F-Secure, Sverige. “Den data vi genererar och hanterar online är otroligt värdefull för oss, vilket medför att många tycker att innehållet i deras telefon eller dator är värt långt mer än själva enheten i sig. Det är svårt att sätta ett pris på personliga data, integritet och känslomässiga värderingar.”

76 % av svenskar vet inte vem de kan lita på onlineF-Secure har lanserat en heltäckande säkerhetslösning som tar hänsyn till integritet, identitetsskydd, lösenordshantering, bankskydd och föräldrakontroll kombinerat i en och samma app.

“Men det räcker inte med enbart enkelhet”, säger Herrala. “Vi måste också göra hela processen mindre komplicerad när det kommer till att förstå, avslöja dålig information och förbättra medvetenheten om onlinesäkerhet överlag.”

Living Secure-rapporten är ett steg i F-Secures strävan att ge allmänheten en korrekt bild av de cybersäkerhetsutmaningar som internetanvändare står inför.

Några av resultaten visar:

  • Dejting är den onlineaktivitet som får svenskar att känna sig mest sårbara, där 40 % av de tillfrågade säger att de kände sig utsatta när de letade efter kärlek.
  • Ungefär en tredjedel (31 %) säger att onlinespel fick dem att känna sig sårbara, och drygt en av fyra (23 %) sa att skapande av innehåll på sociala medier ökade deras sårbarhet.
  • Mer än en tredjedel av svenskarna (39 %) har mer än 1 000 bilder på sina mobila enheter. De vanligaste typerna av foton på telefoner är personliga bilder följt av semesterbilder.
  • Människor i åldrarna 18-34 spenderar mest tid online – 11 timmar per dag.
  • Bland barn är gaming mer populärt än sociala medier. Trots det oroar sig en större andel föräldrar sig för sina barns användning av sociala medier (60 %) än de oroar sig för spel (46 %).

Relaterade Artiklar