Widriksson testar nästa generations automatiserade logistikflöde
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Widriksson testar nu nästa generations automatiserade logistikflöde

Widriksson testar nu nästa generations automatiserade logistikflöde

Publicerat av: Redaktionen

Teknikutvecklingen inom logistik och distribution går snabbt framåt.

Just nu genomför Widriksson pilotprojektet ”Connected Goods” där RFID-teknik används för exakt och automatisk spårning av gods.

Projektet genomförs av Widriksson tillsammans med Södertörnskommunerna och mjukvaruföretaget Logtrade.

RFID står för ”Radio Frequency Identification” och innebär att ett RFID-chip utbyter information med en RFID-läsare. Tekniken möjliggör spårbarhet i realtid och är därför väldigt värdefull för ett företag som Widriksson som hanterar drygt 5000 leveranser varje dag.

Widriksson testar nästa generations automatiserade logistikflödePilotprojektet “Connected Goods” drivs av Widrikssons division för utveckling av nya digitala tjänster, Södertörnskommunerna och Logtrade. Målet med användning av RFID är att minska kravet på manuellt arbete i form av scanning av gods och i stället arbeta med aktiva taggar. Samtidigt skapas spårbarhet i hela leveransflödet för alla berörda parter. I pilotprojektet testas tekniken i Widrikssons uppdrag för Södertörnskommunerna, som är Sveriges största samordningsuppdrag med leveranser för åtta Stockholmskommuner.

– Detta är ett spännande projekt för framtidens logistik. Med den här tekniken får vi automatisk information om att rätt gods är på rätt lastbil, på väg till rätt destination och i rätt tid, säger Marcel Nemer, affärsområdeschef Digital Solutions på Widriksson Logistik.

Widrikssons syfte med RFID-användningen:
  • Att i realtid kunna ha bättre översikt över inbound-/outboundflödet genom att koppla gods till specifika paket/sändningar/lastbilar och eliminera manuella steg i processen.
  • Att kunna skicka paketens data via ett standardiserat kommunikationsmeddelande för att möjliggöra för hela logistikflödet att kunna ta del av data.
  • Att kunna synkronisera dataflödet så att den kan meddela befintliga logistiksystem ifall avvikelser hittas i positionsdata.

Så här funkar det: RFID-chippet skannas för att kunna koppla ihop RFID-chip med kollinummer eller ordernummer. Det är första steget i spårbarhetsresan; att knyta ett chip till en sändning.

Efter skanningen så vet nu RFID-chipet vilken sändning (order) den är knuten till, chippet rapporterar data såsom positionering samt om chippet finns inne i ett fordon eller ej.

RFID-chip får hjälp av gateways som är installerade i fordonet, på terminalen på omlastningspunkter mm. Enheterna kan då kommunicera med varandra och skicka data till vår webbportal om sändningen befinner sig i fordonet, på terminal eller hos kund.

Relaterade Artiklar