FlexQube visar upp eQart® Navigator på MODEX i Atlanta USA
Hem NYHETER FlexQube utvecklingsplan visar upp eQart® Navigator på MODEX i Atlanta USA

FlexQube utvecklingsplan visar upp eQart® Navigator på MODEX i Atlanta USA

Publicerat av: Redaktionen

FlexQubes utvecklingsplan är anpassad efter en vision om motoriserade vagnar och nästa steg i denna vision är utvecklingen av roboten eQart® Navigator.

eQart® Navigator är en AMR (Autonomous Mobile Robot) som inte bär last utan navigerar motoriserade vagnar.

FlexQube visar upp eQart® Navigator på MODEX i Atlanta USA

MODEX i Atlanta mellan 28 och 31 mars kommer FlexQube att visa upp denna robot för första gången publikt.

FlexQubes VD Anders Fogelberg kommenterar; ”Konceptet löser många av de utmaningar som är relaterade till automation inom tillverkningsindustrin. eQart® Navigator är en AMR som inte bär last men är utrustad med säkerhetssensorer, navigationsintelligens och batterisystem som kan docka med motoriserade plattformar genom ett standardiserat gränssnitt som överför kraft och data till motorer på vagnen för att på så sätt navigera denna. FlexQube har lämnat in patentansökningar som inkluderar systemet och gränssnittet mellan eQart® Navigator och de motoriserade vagnarna.

FlexQube har skapat ett standardiserat gränssnitt mellan eQart® Navigator och vagnarna för att skapa största flexibilitet. Dockningen är inte relaterad till någon lyftning eller körning under vagnen vilket möjliggör att eQart® Navigator kan förflytta motoriserade vagnar i olika storlek och utförande.

Ekosystemet med eQart® Navigator möjliggör en hög grad av flexibilitet för kunderna. Ekosystemet består av tre delar:

  1. eQart® Navigator nivån – standardiserad AMR för att navigera motoriserade vagnar
  2. Tillbehörsnivån – motoriserade vagnar konfigurerade att förflytta specifika material för olika användningsområden inuti fabriken eller lagret
  3. Materialnivån – materialet som behöver transporteras mellan två platser i fabriken eller lagret

eQart® Navigator är en standardiserad AMR och är inte dedikerad till ett användningsområde. Detta möjliggör långsiktig flexibilitet och att utrustningen kan återanvändas även om användningsområdet förändras.

De motoriserade vagnarna är anpassade efter vad de ska förflytta. Över tid, när behovet förändras, kan dessa konfigureras om för att passa nya material och fortsatt förflyttas med hjälp av eQart® Navigator tack vare det standardiserade gränssnittet.

Under våren kommer FlexQube att genomföra det första skarpa pilotprojektet av systemet tillsammans med ett stort företag inom bilindustrin.

I första hand är eQart® Navigator framtagen för tillverkningsindustrin då det finns ett gap mellan de automationslösningar som krävs för denna miljö och vad som finns tillgängligt på marknaden idag, där de flesta är utvecklade för lagermiljöer. Många företag har automation högt upp på agendan men implementeringen av robotar inom fabrikslogistik är fortfarande i sin linda och det är unika utmaningar kopplat till just tillverkningsindustrin.”

Relaterade Artiklar