Var fjärde väljer att umgås mest på nätet
Hem NYHETER Var fjärde väljer att umgås mest på nätet

Var fjärde väljer att umgås mest på nätet

Publicerat av: Redaktionen

Demoskop har undersökt digitalt umgänge på uppdrag av Telenor.

Var fjärde väljer att umgås mest på nätet 2Undersökningen omfattar 2000 kvinnor och män runt om i landet. Undersökningen visar att sex av tio anser att digital kommunikation har påverkat deras sociala liv positivt och de uppger att de fått en ny nära vän genom användandet.

Ökad skärmtid får oss att ses mer

Det digitala användandet har gjort det lättare för oss att hålla kontakt med nära och kära. Dock anser 58% att det saknas normer för hur man ska bete sig online. Men ändå anser 20% att ökad skärmtid leder till att de träffar sina vänner mer. 33% av användarna med skärmtid på över fem timmar om dagen upplever dock att de träffar sina vänner mer än de som bara har en timmes skärmtid. Av dessa anser bara 15% att det leder till fysiskt umgänge.

Många känner sig ensamma

45% uppger att hälften av umgänget med vänner sker digitalt och 20% upplever att det ökar den fysiska närvaron med vänner. En av fem tycker att mobilanvändandet har gått för långt och så många som en av tre anser att de använder mobilen för mycket. Samtidigt som skärmtiden har expanderat våra sociala nätverk känner sig många ensamma trots att sju av tio uppger att skärmtiden påverkat deras sociala liv positivt.

Mobiltelefonen är för många det första och sista man ser varje dag. Hela 33% uppger att de kollar mobilen redan innan de gått upp ur sängen. Nästan lika många säger att de även gör det precis innan de ska sova.

Om rapporten

Hela rapporten går att läsa på https://www.telenor.se/skarmlivet men nedan listas statistik i korthet ur undersökningen.

Totalt spenderar medelsvensken 12 år med näsan i skärmen och det har blivit föremål för mycket diskussion. Trots det uppger 60% av användarna att det har påverkat det sociala livet positivt.

 • 68% av de tillfrågadeöver 65 år anser att livet har påverkats positivt, jämfört med 56% av dem mellan 18 och 39 uppger detsamma.
 • 11% av alla tillfrågade anser att det påverkat deras liv negativt.

40% anser att de fått en ny nära vän på detta sätt. Uppdelning per region:

 • Norrland: 45%
 • Svealand utom Stockholm: 39%
 • Stockholm: 38%
 • Västra Götaland: 40%
 • Östra Götaland: 35%
 • Skåne: 45%

52% av de tillfrågade kvinnorna anser att de känner sig mer ensamma på grund av mobilanvändandet, men endast 36% av männen upplever detsamma. Uppdelning per ålderskategori:

 • 18-39 år: 51%
 • 40-49 år: 45%
 • 50-64 år: 36%
 • 65 – år: 39%

58 procent av svenskarna anser att de i hög grad har god kontroll över sitt mobilanvändande

22 procent anser sig i hög grad använda mobiltelefonen för mycket

33 procent kollar sin mobiltelefon innan de har gått upp ur sängen på morgonen.

22 procent uppger att det sista de gör innan de ska sova är att använda sin smartphone eller läsplatta. 21 procent läser en bok eller tidning, och 18 procent kramar eller pussar en partner eller familjemedlem.

33 procent av svenskarna uppger att de i viss eller hög grad har skuldkänslor på grund av så kallat slösurfande i mobilen. 44 procent upplever sig inte ha några sådana känslor alls.

Relaterade Artiklar