Gina Tricot rustar för framtiden – digital satsning och sparprogram
Hem NYHETER Gina Tricot rustar för framtiden – digital satsning och sparprogram

Gina Tricot rustar för framtiden – digital satsning och sparprogram

Publicerat av: Redaktionen

Modebolaget Gina Tricot rustar för framtiden och anpassar organisationen till nya konsumentbeteenden som förändras i en allt snabbare takt.

Gina Tricot rustar för framtiden - digital satsning och sparprogram 1

Gina Tricots vd Magnus Månsson.

Bolaget fortsätter driva sin digitala satsning och inför ett sparprogram som ska pågå till och med 2020 för att stärka sin framtida konkurrenskraft. En rad åtgärder planeras för att optimera butikexponering, logistikhantering och effektivisera organisationen – vilket kommer att innebära personalneddragningar. I Sverige varslas 30 tjänster och de berör framförallt huvudkontoret i Borås. Utöver det påverkas butikspersonalen på Gina Tricots marknader genom att färre timmar tilldelas för att dra ner på kostnaderna.

Genom förändringsarbetet vill Gina Tricot behålla sin position som ett ledande modeföretag med butiker och samtidigt öka takten i den digitala handeln. Det senaste året har bolaget ökat den digitala handeln med cirka 30 procent, både via egna kanaler och genom partners. Prognosen är fortsatt digital tillväxt.

– Hela modebranschen står inför stora utmaningar och tvingas ställa om snabbt. De senaste åren har vi ställt om stora delar av verksamheten och gjort stora framsteg digitalt samtidigt som vi optimerat våra butiker. Men vi kan inte luta oss tillbaka, utan framöver måste vi fortsätta att både gasa och bromsa samtidigt för att möta förändringarna på marknaden, säger Gina Tricots vd Magnus Månsson.

Gina Tricot har totalt 1 860 medarbetare i sex länder. Personalneddragningarna är en del av ett omfattande förändringsprogram som innebär en genomlysning av alla kostnader. Den väntade effekten av sparprogrammet i sin helhet är minskade kostnader med 200 miljoner kronor fram till och med 2020. Gina Tricot har lämnat in ett varsel till Arbetsförmedlingen och nu inleds fackliga förhandlingar enligt MBL.

– Det är ett tungt besked, men vi behöver ställa om och vidta åtgärder nu för att anpassa organisationen till hur dagens verklighet ser ut och för att klara de investeringar som vi behöver göra i framtiden. Jag förstår att varslet väcker frågor och kan skapa oro, men vi gör allt vi kan för informera steg för steg under hela processen och vi kommer att ge stöd till de som i slutändan drabbas, säger Gina Tricots vd Magnus Månsson.

Relaterade Artiklar