Elgiganten i samarbete med Volvo och Gasum för miljötransporter
Hem NYHETER Elgiganten i samarbete med Volvo och Gasum för miljötransporter

Elgiganten i samarbete med Volvo och Gasum för miljötransporter

Publicerat av: Redaktionen

Elgiganten, Volvo Lastvagnar och Gasum går nu in i en testperiod där Elgigantens samarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.

Elgiganten i samarbete med Volvo och Gasum för miljötransporter 1

Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och CO2

Testet är en del i förberedelserna för Elgigantens nya transportavtal, som från och med våren 2020 ställer krav på att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel.

– Vi har bestämt oss för att vi ska vara ledande även inom transportområdet. Bra logistik handlar inte enbart om att få produkterna till rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. Vi vill att det ska göras med så liten påverkan på vår gemensamma miljö som möjligt och utan att människor blir utnyttjade eller utsatta för fara, något vi lagt stort fokus på sedan 2015, då vi lanserade konceptet ”Logistik med hjärtat”. Testet med biogasdrivna transporter är viktigt för att vi ska kunna ta nästa steg och sänka utsläppen från långväga transporter och bidra till att nå EU-målen 2030, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.

– När företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter så måste vi finnas där med infrastrukturen som behövs för att erbjuda renare energialternativ, säger Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.

Biogas minskar CO2- och partikelutsläpp samt bidrar till en cirkulär ekonomi

Tillsammans med Volvo Lastvagnar och Gasum går Elgiganten nu in i en testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners ska köra transporter från distributionscentret i Jönköping till olika butiker och hemkörningshubbar i Norden på flytande biogas.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och CO2.

Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av 100 procent flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. För de 70–100 ekipage som avgår från distributionscentret i Jönköping varje dygn till över 250 destinationer är förhoppningen att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.

Transportupplägg för schyssta transporter

Elgigantens transportlösningarnaska hålla rätt nivå av säkerhet, kvalitet och service, men här finns också ett starkt fokus på det som Elgiganten valt att kalla ”Logistik med hjärtat 💚”, det vill säga socialt ansvarstagande.

Här ställs krav på att alla chaufförer som transporterar Elgigantens gods från nordiska distributionscentret ska ha löner i nivå med nordiska kollektivavtal, krav på att chaufförerna talar ett nordiskt språk eller engelska, samt krav på säkerhet och miljö, där varje transports CO2e-utsläpp mäts och följs upp. Nästa steg är att sänka utsläppen från långväga transporter med hjälp av fossilfria drivmedel för att bidra till att nå EU-målen 2030.

Relaterade Artiklar