Hem NYHETER Väla lanserar Nollvisionen: Energianvändningen ska vara noll till 2023

Väla lanserar Nollvisionen: Energianvändningen ska vara noll till 2023

Publicerat av: Redaktionen

Nu sticker Väla – ett av Sveriges största köpcentrum – ut hakan i den rådande klimat- och hållbarhetsdebatten.

Väla lanserar Nollvisionen: Energianvändningen ska vara noll till 2023 2

Centrumchefen Niklas Blonér (t v) och tekniske chefen Fredrik Arvidsson framför Välas solcellspark, som är en bärande del i Nollvisionen.

Till år 2023 ska Välas nettoanvändning av energi vara nere på noll med hjälp av omfattande investeringar i egen förnybar elproduktion, energieffektiviseringar och minskad användning. Den unika och ambitiösa målsättningen går under namnet Nollvisionen.

– Målet är att kunna klippa av alla ledningar som förser oss med energi och på lite sikt bli ett självförsörjande och hållbart energi-ekosystem, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

Redan 2012 inledde Väla ett systematiskt hållbarhetsarbete för att minska handelsplatsens inköp av energi.

På de här åren har man lyckats minska sin totala energianvändning med 40 procent; från 150 kWh per kvadratmeter till dagens cirka 90 kWh per kvadratmeter. Samtidigt brottas man med utmaningen att en stor del av fastigheterna är byggda i början av 1970-talet, då man inte tänkte på saker som energieffektivitet, inomhusklimat och hållbarhet.

– Vår nuvarande energianvändning per kvadratmeter motsvarar nivån i helt nybyggda kommersiella fastigheter, så det är ett kvitto på att vi redan kommit väldigt långt i vårt arbete med Nollvisionen.

Bättre kontroll på energianvändningen

Framgången är resultatet av investeringar i egen energiproduktion, energieffektiviseringar och minskad användning samt en digitalisering av fastigheterna för att bättre optimera de system som förser fastigheterna med kyla, värme och ren luft.

– Med digitaliseringen har vi fått en helt annan kontroll än tidigare och kan löpande mäta och utvärdera de åtgärder som vi genomför. Det gör att vi kan kontrollera vår energianvändning på ett helt annat sätt än tidigare.

– Redan idag är vi koldioxidneutrala genom att den el vi fortfarande köper kommer från sol, vind och vatten samt koldioxidneutral fjärrvärme. Men Nollvisionen innebär att vi i ännu högre grad är med och bidrar till en mer klimatneutral värld som är mindre fossilberoende.

Solen allt viktigare

Vid sidan av digitalisering och energieffektivisering kommer den stora vinsten från solen. Redan idag har Väla en av Sveriges största solcellsparker på taken. Just nu finns här 15 000 kvadratmeter solpaneler som förser handelsplatsen med förnybar solenergi, men det ska bli ännu mer framöver.

– Inom ramen för Nollvisionen ska vi fortsätta att bygga ut vår solcellspark och det finns en förväntad produktionspotential på 4,5 GWh solenergi per år. Vi tittar även på vindkraft men där gör vårt läge att det snarare kommer att handla om småskalig produktion.

Relaterade Artiklar