Vad innebär shop manager inom e-handel?
Hem E-HANDEL Vad innebär e-commerce manager inom e-handel?

Vad innebär e-commerce manager inom e-handel?

Publicerat av: Redaktionen

Även om det rör sig om en webbaserad butik behövs det någon som har ansvaret för den dagliga verksamheten och försäljningen.

Shop manager, e-commerce manager eller head of e-commerce är tre namn för att beskriva rollen som sköter om en butik på nätet.

Här får du ta del av en närmare presentation av shop manager-termen samt tips på hur du får jobb inom området.

Bred roll inom e-handel

Shop manager är titeln på den yrkesroll som har ett tämligen brett ansvar för ett företags försäljning på nätet. Det vill säga där någon arbetar med den operativa verksamheten i digitala säljkanaler genom att upprätthålla samt öka online försäljningen. Rollen kan variera stort beroende på vilket bolag eller företag det gäller.

För att kunna bedriva sitt arbete använder shop managers olika typer av verktyg, men även resurser i form av personal samt kapital. E-butiken ska fungera smärtfritt och för att strukturera samt planera säljsektionen använder företag ofta någon form av CRM-system.

Analys och uppföljning

En viktig del av en shop managers arbetsvardag är att analysera olika nyckeltal och på ett konkret sätt utveckla e-handelsverksamheten på både kort och längre sikt. Dessa verktyg är de främsta hjälpmedlen för att en shop manager ska kunna arbeta effektivt. Fokus är att generera lönsamhet till e-butiken och för att uppnå det krävs åtgärder, vilka anpassas utifrån verktygens resultat.

Jobb som shop manager e-handel

E-handeln har öppnat upp en ny marknad inom många branscher och för dig som vill arbeta med digitala affärsutveckling finns många alternativ. Du behöver i regel någon form av utbildning inom e-commerce och ekonomi. På svenska universitet och högskolor erbjuds kompletta utbildningsprogram inom området, men även individuella kurser.
Vad innebär shop manager inom e-handel?

Är du redan yrkesaktiv inom exempelvis traditionell försäljning har du stora möjligheter att vidareutbilda dig inom din roll som exempelvis säljchef eller operativ ledare. Hör dig för hos din arbetsgivare för att se vilka alternativ som finns för din personliga utveckling inom digital e-handel!

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar