Lindex investerar i nytt omnilager för fortsatt tillväxt
Hem PRODUKTNYHETER Lindex investerar i nytt högautomatiserat omnilager för fortsatt tillväxt

Lindex investerar i nytt högautomatiserat omnilager för fortsatt tillväxt

Publicerat av: Redaktionen

Lindex investerar för framtida tillväxt och bygger ett nytt högautomatiserat omnilager.

Det nya lagret kommer förse modeföretagets alla försäljningskanaler och säkerställa en effektiv distribution och lagerhantering i takt med Lindex fortsatta globala, digitala och hållbara tillväxt.

”Vår affär växer och för att kunna öka vår leveranskapacitet i takt med vår globala och digitala expansion kommer vi bygga ett nytt högautomatiserat omnilager, där samtliga varor är tillgängliga för alla säljkanaler.

Vår nya logistikplattform kommer möjliggöra fortsatt tillväxt i såväl fler kanaler som för nya affärer. Det är Lindex största investering historiskt sett och ett avgörande steg för att fullfölja våra långsiktiga tillväxtplaner och framtidssäkra vår logistikverksamhet. Det känns fantastiskt spännande och är en viktig milstolpe på vår resa som ett globalt, varumärkesdrivet och hållbart modeföretag”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex investerar i nytt omnilager för fortsatt tillväxt

Lindex nya omnilager kommer hantera varuförsörjningen till modeföretagets alla butiker, den starkt växande e-handeln samt företagets tredjepartssamarbeten med globala modeplattformar. Den högautomatiserade och klimatsmarta anläggningen, som kommer byggas i Alingsås, ska bli cirka 40 000 kvadratmeter stor och planeras att tas i drift under 2024. Lindex investering är cirka 110 miljoner euro inklusive mark, byggnad och automation.

”Vi har högt ställda krav på vårt framtida omnilager som kommer ersätta vårt nuvarande lager i Partille och vårt e-handelslager i Borås, där vi närmar oss vårt kapacitetstak. Med vår nya anläggning i Alingsås kommer vi initialt kunna fyrdubbla kapaciteten för e-handeln och säkerställa en skalbar och hållbar logistiklösning för våra samtliga försäljningskanaler. Den inledande kapaciteten för e-handeln kommer vara cirka 13 000 plockade och packade plagg per produktionstimme. I linje med våra hållbarhetsambitioner har vi höga miljökrav på vårt lager med målsättningen att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent. Vår anläggning kommer också drivas av el från solpaneler som kommer möjliggöra elleverans till både vår egen drift samt till andra aktörer” säger Johan Engen, Director of Logistics på Lindex.

Inför etableringen av Lindex nya omnilager gjorde modeföretaget en omfattande utvärdering och valet av lokalisering landade på Alingsås kommun.

”Att vi valde Alingsås som plats för Lindex nya omnilager berodde på flera anledningar. Dels det geografiska läget utifrån transportoptimering, med närheten till E20 och även järnvägen som kan ge framtida möjligheter vid infrastruktursatsningar. Den kanske enskilt viktigaste aspekten är att Alingsås kommun erbjöd en stor tomt som säkrar en långsiktig etablering med framtida expansionsmöjlighet allt eftersom vi växer med vår affär. Dessutom säkerställs tillgång till kollektivtrafik i anslutning till våra arbetsskift samt belyst cykelväg till och från området. Med vår nya placering hoppas vi att våra medarbetare flyttar med oss på vår spännande resa och det kommer också innebära många nya arbetstillfällen i Alingsås. Vi ser fram emot att bli ett företag som växer i Alingsås kommun”, säger Johan Engen.

Relaterade Artiklar