Unik kartläggning från Payson visar: Här blomstrar ungas digitala entreprenörsanda
Hem DETALJHANDEL Unik kartläggning från Payson visar: Här blomstrar ungas digitala entreprenörsanda

Unik kartläggning från Payson visar: Här blomstrar ungas digitala entreprenörsanda

Publicerat av: Redaktionen

Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland för unga digitala entreprenörer och internethandeln växer så att det knakar.

Unik kartläggning från Payson visar: Här blomstrar ungas digitala entreprenörsanda 2Stockholm och Göteborg leder utvecklingen, men det är inte bara i storstäderna som unga vuxna startar e-handelsföretag. Jämtland, Uppsala, Halland och Jönköping är alla län där entreprenörsandan lever starkt online. Det visar en unik kartläggning gjord av Payson.

Payson, som är ett av Sveriges ledande företag för betalningar på nätet, har låtit kartlägga var i landet som flest unga, mellan 18 och 35 år, väljer att öppna e-handelsbutiker. Kartläggningen består av data från Allabolag.se och befolkningsstatistik från SCB där Payson tagit fram ett indexvärde för att möjliggöra en jämförelse mellan län. Resultatet visar att intresset för att skapa e-handelsföretag är som störst i storstadsregionerna då Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan. Ungas intresse för att starta e-handel är som lägst i Norrbotten, Gävleborg och Västerbotten.

Kartläggningen visar också att en klar majoritet av de unga e-handelsföretagarna är män. I hela landet ligger andelen kvinnor på 40 procent. Värst är det i Kalmar, där är motsvarande siffra enbart 23 procent. Endast i två län är majoriteten av de unga e-handlarna kvinnor, Gotland 62 procent och Södermanland 51 procent, och i Halland är fördelningen helt jämn.

– Den svenska e-handeln väntas omsätta nästan 60 miljarder kronor under 2016 och den växer med tiotalsprocent varje år. Att starta e-handelsföretag har aldrig varit lättare och med de låga initiala kostnaderna vågar många unga över hela landet ta chansen att driva eget online. Den ökade konkurrensen höjer dock kraven på företagen. För att locka kunder behöver du som e-handlare därför inte bara erbjuda unika och kvalitativa produkter utan också trygga och enkla betallösningar, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.

Här finns flest unga e-handelsentreprenörer – Län och indexpoäng

 1. Stockholm             2,4
 2. Västra Götaland    2,0
 3. Skåne                    1,8
 4. Jämtland               1,7
 5. Uppsala                1,6
 6. Halland                 1,6
 7. Jönköping            1,5
 8. Västmanland        1,5
 9. Kalmar                  1,4
 10. Kronoberg            1,4
 11. Dalarna                 1,4
 12. Blekinge               1,3
 13. Örebro                  1,3
 14. Östergötland        1,2
 15. Värmland              1,2
 16. Södermanland      1,2
 17. Västernorrland      1,2
 18. Gotland                 1,1
 19. Västerbotten         1,1
 20. Gävleborg             1,0
 21. Norrbotten            0,9

Om kartläggningen:
Med hjälp av data från Allabolag.se har samtliga e-handlare i Sverige kartlagts. Totalt finns det 4 042 unga personer, mellan 18–35 år, som äger e-handelsföretag. Dessa har sedan jämförts mot antalet invånare i samma åldersspann i respektive län. Invånarstatistiken är hämtad från SCB. Därefter har Payson tagit fram ett indexvärde som visar var i landet som det finns flest unga e-handlare per capita. Värdet har sedan multiplicerats med 1 000 för att få en mer överskådlig siffra.

Indexformel: Antalet unga e-handlare i länet / antalet unga medborgare i länet * 1 000

Relaterade Artiklar